Blog v prostoru


Gozdovi Slovenije

12.12.2019

King.Prostor ima 36 novih slojev o gozdovih Slovenije. Podatke zbira in upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Podatke o gozdovih lahko zdaj s King.Prostor na klik dobite v .dwg risbi.

Nadaljujte z branjem

Območja pomembnega vpliva poplav

20.11.2019

Vodni kataster ima posodobljene podatke o Območjih pomembnega vpliva poplav. Nova območja pomembnega vpliva poplav so na voljo tudi v King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Novi King.D96 2020 za transformacijo DWG risb

25.10.2019

Uporaba D96 koordinatnega sistema se je že tako razširila, da mu že težko rečemo novi. Kljub temu se bomo, zaradi dinamike izdelave različnih faz projektne dokumentacije in na sploh graditve objekta, še nekaj časa srečevali z obema koordinatnima sistemoma in z izzivom usklajevanja podatkov in dwg risb v D48 in D96 koordinatnih sistemih. Zato še naprej razvijamo King.D96.

Nadaljujte z branjem

Kataster stavb v povezavi z registrom nepremičnin

09.09.2019

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah, ki jo vodi Geodetska uprava. V King.Prostor so podatki iz katastra stavb povezani s podatki iz registra nepremičnin. Stavbi se iz registra nepremičnin dodelijo podatki o parceli, naslovu, površini pod stavbo, številu etaž, zbirnih površinah delov stavbe, letnicah izgradnje in obnove ...

Nadaljujte z branjem

Erozijska, plazljiva in plazovita območja

29.06.2019

Erozijska, plazljiva in plazovita območja so del zbirke podatkov ogroženih območij iz evidence vodnega katastra. Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda, vzpostavljena na podlagi Zakona o vodah oz. Pravilnika o vodnem katastru v začetku leta 2018. Podatki o erozijskih, plazljivih in plazovitih območji pa so na voljo od aprila letos.

Nadaljujte z branjem

Šrafure v King.Prostor

07.05.2019

Nove različice King.Prostor se razvijajo in nastajajo kar brez premora. V stiku z uporabniki se porajajo vedno nove ideje, ki jim King.Prostor sledi. Uporaba javnih prostorskih podatkov sega danes v vse panoge načrtovanja in upravljanja s prostorom, tako da so tudi King.Prostor uporabniške izkušnje zelo široke in potrebe zelo raznovrstne. Tokrat nekoliko več o King.Prostor novosti za urejanje šrafur oz. hatch izrisa na poligonskih objektih in območjih.

Nadaljujte z branjem

Stiliziraj svoj GJI izris, prikaži natančnost GJI podatkov ter preveri križanja predvidenega posega z GJI

30.04.2019

S King.Prostor GJI podatke na klik izrišemo v .dwg risbo kot klasične CAD entitete, torej polilinije, bloke, tekste, poligone. Pri tem je izbrana stilizacija, ki ustreza večini primerov uporabe. Vendar je vsak projekt oz. že vsak načrt svoja zgodba. Vsak načrt ima svoje značilnosti in od teh je odvisno, kaj želimo poudariti, tudi glede GJI podatkov, ter kakšne analize GJI podatkov potrebujemo. King.Prostor poleg izrisa ponuja uporabna orodja tudi za nadaljnjo rabo GJI podatkov.

Nadaljujte z branjem

King.D96 za transformacijo DWG risb v novi koordinatni sistem

12.03.2019

Nov državni koordinatni sistem se uveljavlja tudi pri načrtovanju prostora in izdelavi projektne dokumentacije. V tem času prehoda se velikokrat dogaja, da imamo geodetski posnetek v novem, določene podatke pa v starem koordinatnem sistemu ali pa da imamo IDZ načrte v starem, ki pa bi jih nujno potrebovali pri nadaljevanju priprave PGD načrtov v novem koordinatnem sistemu... King.D96 omogoča, da poenotimo dwg risbe na isti koordinatni sistem.

Nadaljujte z branjem

Državno mejo smo že "premaknili" za približno 600 m na SZ

14.01.2019

Pravkar se izvajajo transformacije zbirk javnih prostorskih podatkov iz obstoječega v novi državni koordinatni sistem. Kmalu bomo dobili RPE, ZK, GJI, GERK... podatke v D96. Nekateri podatki pa so že dostopni.

Nadaljujte z branjem

Občinski prostorski akti na enem mestu za celo Slovenijo

14.12.2018

V King.Prostor je sedaj dostopnih še 7 novih slojev podatkov iz občinskih prostorskih aktov. EUP, PEUP in podrobna raba prostora iz OPN in PRO občin ter območja veljavnih in predvidenih prostorskih izvedbenih aktov (OPPN, LN, OLN, ZN in UN). Podatki so nova pridobitev zbirke podatkov Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor.

Nadaljujte z branjem