Register prostorskih enot

21.02.2020

Geodetska uprava je 31.1.2020 objavila uskladitev mej občin z mejami parcel. Spremenile so se meje 212 občin, 3.143 naselij in 5.030 prostorskih okolišev. Posledično so se spremenile tudi druge prostorske enote, ki so vezane na katero od spremenjenih enot. Ažurni podatki iz registra prostorskih enot so tudi v King.Prostor.

Spremembe mej občin, naselij ...

sl-king
Sprememba prostorskih podatkov 212 občin, 3.143 naselij...

Spremembe prostorskih podatkov registra prostorskih enot so v skladu s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN-A iz februarja 2018.

Geodetska uprava je pripravila predlog usklajevanja poteka občinskih mej glede na meje parcel. Občine pa so lahko ta predlog popravile ob soglasju udeleženih občin in znotraj 200 m pasu predlagane meje. Predlogi so zdaj usklajeni in evidentirani.

V skladu s pravilnikom o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot lahko meje prostorskih enot tudi delijo dolge parcele (npr. ceste, vodotoke ipd.) ali velike parcele (npr. gozdove, jezera ipd.).

Vzpostavitev in vzdrževanje registra

sl-king
Sprememba mej naselij Ostenk, Boben, Čeče

V registru prostorskih enot se evidentirajo prostorske enote, ulice in hišne številke. Register prostorskih enot je nastal z nadgradnjo Registra območij teritorialnih enot (ROTE) in evidence hišnih številk (EHIŠ) na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. Osnova registra je vzpostavljena leta 1995. Veljavni pravilnik o vsebini in vodenju registra pa je bil sprejet novembra 2006. Register prostorskih enot vzdržuje Geodetska uprava.

S King.Prostor lahko dobite podatke o hišnih številkah, ulicah, naseljih, ožjih delih občine in občinah. Prostorske enote so v King.Prostor povezane med sabo, tako da hišna številka vsebuje tudi podatek o ulici oz. naselju in občini, ki ji pripada. V King.Prostor je s tem omogočeno tudi iskanje lokacije, ki poleg iskanja po katastrski občini in parceli omogoča tudi iskanje po naslovih.