Lokacijska natančnost parcelnih mej

20.03.2020

V King.Prostor smo nadgradili prikaz zemljiško katastrskega načrta, in sicer prikaz parcelnih mej - daljic, tako da se glede na lokacijsko natančnost prikažejo v različnih barvah in debelinah.

Zemljiško katastrski načrt

sl-king
Prikaz ZKN parcelnih mej - daljic, Logatec, Tržaška cesta

Zemljiško katastrski načrt (ZKN) je sloj parcel, ki imajo na vseh lomih poligona parcele določene zemljiško katastrske točke (ZK točke), vse meje parcele so določene z ZK točkami.

Veliko je tudi parcel, ki imajo le nekatere od mej določene z ZK točkami. Ko se izvaja meritev le nekaterih mej parcele, dobi ta in seveda sosednja parcela daljice, določene z ZK točkami, vendar le na mejah, ki se merijo. Take parcele se NE nahajajo v ZKN sloju. Se pa vse parcelne meje - daljice, ki so določene z ZK točkami, nahajajo v sloju ZKN daljice. Torej tudi parcelne meje tistih parcel, ki nimajo vseh mej določenih z ZK točkami.

Sloj ZKN je sloj poligonov, sloj ZKN daljice pa je sloj linij. Eno mejo opisujeta vedno dve liniji oz. daljici. Ena pripada parceli iz ene strani meje in druga parceli iz druge strani meje. To se vidi v atributnih podatkih. Te dve daljici imata seveda enake podatke o natančnosti. Druge daljice okoli te parcele, pa imajo lahko različne podatke o natančnosti.

Natančnost oz. rang kvalitete parcelne meje

sl-king
Lokacijske natančnosti parcelnih mej

Lokacijska natančnost parcelne meje je del atributnih podatkov sloja ZKN daljice in je zapisana v atributu rang. Vsaka daljica vsebuje podatke: o ZK točkah, ki definirata to daljico, o rangu teh dveh ZK točk in o rangu same daljice. Rang daljice je določen kot večji rang med dvema točkama, ki določata to daljico. Večji rang pa pomeni slabšo kvaliteto oz. slabšo lokacijsko natančnost.

V King.Prostor so podatki o rangu daljic, uporabljeni za izris ZKN daljic, ki se glede na rang izrišejo v različnih CAD layerjih, barvah in debelinah linij.