Blog v prostoru


Šrafure v King.Prostor

07.05.2019

Nove različice King.Prostor se razvijajo in nastajajo kar brez premora. V stiku z uporabniki se porajajo vedno nove ideje, ki jim King.Prostor sledi. Uporaba javnih prostorskih podatkov sega danes v vse panoge načrtovanja in upravljanja s prostorom, tako da so tudi King.Prostor uporabniške izkušnje zelo široke in potrebe zelo raznovrstne. Tokrat nekoliko več o King.Prostor novosti za urejanje šrafur oz. hatch izrisa na poligonskih objektih in območjih.

Nadaljujte z branjem

Stiliziraj svoj GJI izris, prikaži natančnost GJI podatkov ter preveri križanja predvidenega posega z GJI

30.04.2019

S King.Prostor GJI podatke na klik izrišemo v .dwg risbo kot klasične CAD entitete, torej polilinije, bloke, tekste, poligone. Pri tem je izbrana stilizacija, ki ustreza večini primerov uporabe. Vendar je vsak projekt oz. že vsak načrt svoja zgodba. Vsak načrt ima svoje značilnosti in od teh je odvisno, kaj želimo poudariti, tudi glede GJI podatkov, ter kakšne analize GJI podatkov potrebujemo. King.Prostor poleg izrisa ponuja uporabna orodja tudi za nadaljnjo rabo GJI podatkov.

Nadaljujte z branjem

King.D96 za transformacijo DWG risb v novi koordinatni sistem

12.03.2019

Nov državni koordinatni sistem se uveljavlja tudi pri načrtovanju prostora in izdelavi projektne dokumentacije. V tem času prehoda se velikokrat dogaja, da imamo geodetski posnetek v novem, določene podatke pa v starem koordinatnem sistemu ali pa da imamo IDZ načrte v starem, ki pa bi jih nujno potrebovali pri nadaljevanju priprave PGD načrtov v novem koordinatnem sistemu... King.D96 omogoča, da poenotimo dwg risbe na isti koordinatni sistem.

Nadaljujte z branjem

Državno mejo smo že "premaknili" za približno 600 m na SZ

14.01.2019

Pravkar se izvajajo transformacije zbirk javnih prostorskih podatkov iz obstoječega v novi državni koordinatni sistem. Kmalu bomo dobili RPE, ZK, GJI, GERK... podatke v D96. Nekateri podatki pa so že dostopni.

Nadaljujte z branjem

Občinski prostorski akti na enem mestu za celo Slovenijo

14.12.2018

V King.Prostor je sedaj dostopnih še 7 novih slojev podatkov iz občinskih prostorskih aktov. EUP, PEUP in podrobna raba prostora iz OPN in PRO občin ter območja veljavnih in predvidenih prostorskih izvedbenih aktov (OPPN, LN, OLN, ZN in UN). Podatki so nova pridobitev zbirke podatkov Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor.

Nadaljujte z branjem

King.Prostor 2019

21.11.2018

King.Prostor sedaj že dobro leto, in sicer od 1. oktobra 2017, nudi CAD dostop do javnih prostorskih podatkov. Projektanti, geodeti, upravljavci komunalne infrastrukture, načrtovalci prostora, urbanisti - res široka paleta uporabnikov, ki 24/7 dostopajo do podatkov. Čeprav je seznam King.Prostor slojev zelo dolg, opažamo, da prav vsi podatki pridejo prav. In prav zato King.Prostor razvoj ne počiva...

Nadaljujte z branjem

Uporaba SHP datotek, kot so prostorski načrti ali geodetsko pripravljene parcele

24.09.2018

S .shp datotekami GJI, ZK, ARSO, Vode, GERK, ... se ne rabimo več ukvarjati. Preko 350 slojev javnih prostorskih podatkov lahko s King.Prostor izrišemo in pregledujemo v .dwg. Vendar pa se še vedno najde kakšen .shp, ki bi prišel prav. V King.Prostor .shp lahko uvozimo tako, da ga povlečemo in spustimo. Podatki se izrišejo in prikažejo se atributi. Podatke lahko stiliziramo, pregledujemo in filtriramo tako, kot pri King.Prostor slojih.

Nadaljujte z branjem

Kako ugotoviti lastnika ali upravljavca GJI omrežja?

07.08.2018

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture so na enem mestu zbrani podatki različnih lastnikov in upravljavcev. Omrežja so med sabo velikokrat prepletena. S King.Prostor izrišemo le tiste GJI podatke, ki jih potrebujemo na območju našega posega oz. projekta. Pri tem omrežja različnih upravljavcev ali lastnikov iste vrste infrastrukture lahko izrišemo v različnih barvah ali dwg slojih.

Nadaljujte z branjem

Register nepremične kulturne dediščine

26.06.2018

V King.Prostor so dostopni podatki Pravnega režima varstva kulturne dediščine (eVrd) za območje Republike Slovenije, ki vsebujejo tako podatke registra nepremične kulturne dediščine kot tudi podatke o varstvenih režimih kulturne dediščine. V King.Prostor podatki o posamezni enoti kulturne dediščine vsebujejo tudi neposredno povezavo na eHeritage portal.

Nadaljujte z branjem

Namenska raba prostora iz občinskih prostorskih aktov

14.06.2018

Generalizirana podrobna namenska raba prostora in podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo, so eni od prvih rezultatov zbirke podatkov novega Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor. Sedaj so dostopni tudi v King.Prostor.

Nadaljujte z branjem