Gozdovi Slovenije

12.12.2019

King.Prostor ima 36 novih slojev o gozdovih Slovenije. Podatke zbira in upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Podatke o gozdovih lahko zdaj s King.Prostor na klik dobite v .dwg risbi.

Prostorske enote in prikaz gozdov

sl-king
Varovani gozdovi in gozdnogospodarska območja

Med podatki o gozdovih so seveda tudi podatki o Varovanih gozdovih. Zdaj lahko natančno preverite območje projekta v primerjavi z zemljišči varovanih gozdov in ob tem še pripadnost določenemu gozdnogospodarskemu območju in ostalim prostorskim podenotam.

sl-king
Gozdni sestoj, odseki in revirji

Podatki o gozdovih v King.Prostor vsebujejo in prostorski prikaz, torej izris v .dwg in atributivne podatke, ki se vodijo za posamezen sloj. Tako kot smo pri King.Prostor že vajeni imajo tudi sloji o gozdovih prikaz atributov v tabeli sloja in v info oknu za posamezen objekt. Izris v .dwg pa je opremljen z ACAD sloji. Območja se izrišejo pregledno, z njihovimi nazivi in oznakami.

sl-king
Površine v zaraščanju, krčitve gozdov, gozdni rezervati

King.Prostor stilizacija prikaza podatkov o gozdovih je podobna stilizaciji prikaza na spletnem Pregledovalniku podatkov o gozdovih, kot je videti na spodnji sliki. Med podatki o gozdovih so tudi območja zaraščanja, območja krčitve gozdov, gozdni rezervati, požarna ogroženost gozdov, gozdne ceste ter pregled proizvodnih, ekoloških in drugih funkcij gozdov Slovenije.

Slovenija je tretja v Evropski uniji po gozdnatosti, za Švedsko in Finsko.
Skorajda 60 % Slovenije je pokrite z gozdovi. Prav tako je Slovenija v samem vrhu Evropske unije v informatizaciji javnih prostorskih podatkov. S King.Prostor smo en korak bližje k večji in učinkovitejši uporabi javnih podatkov pri soustvarjanju našega prostora.