Prostorski akti, eVode, Gozdovi Slovenije, ARSO v D96 koordinatnem sistemu

08.06.2020

Podatki v King.Prostor so dostopni bodisi v D96 bodisi v D48 koordinatnem sistemu. Nekateri upravljavci javnih zbirk prostorskih podatkov omogočajo dostop do podatkov v obeh koordinatnih sistemih, nekateri pa le v enem. Tiste podatke, ki jih upravljavci ponujajo le v D48 ali le v D96, transformiramo s trikotniško transformacijo in tako omogočimo dostop do podatkov v King.Prostor D96 in D48 mapah.

King.Prostor D96 in D48 mapa

sl-king
Vransko - razredi poplavne nevarnosti

Register prostorskih enot (RPE), zemljiški kataster (ZK), kataster stavb (KS), gospodarska javna infrastruktura (GJI), evidenca državne meje (EDM), zbirka topografskih podatkov (DTM) in register zemljepisnih imen (REZI) so podatki, ki jih upravlja GURS in jih omogoča v obeh koordinatnih sistemih. Podatki o pravnem režimu varstva kulturne dediščine (eVRD) so prav tako omogočeni v obeh koordinatnih sistemih.

Prostorski akti (DPN, OPN), eVode, gozdovi Slovenije (ZGS) in ARSO podatki so za enkrat omogočeni le v D48 koordinatnem sistemu. V King.Prostor so ti podatki transformirani z vsedržavnim modelom trikotniške transformacije, različica 4.0 (VMT4) in tako omogočeni tudi v King.Prostor D96 mapi.

Podatki o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) in o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK) so dostopni le v D96 koordinatnem sistemu. Ti podatki so v King.Prostor prav tako omogočeni v D48 in D96. V mapi D48 so podatki transformirani z že omenjeno VMT4 transformacijo.

VMT4 je transformacijski model, ki ga je GURS uporabil pri transformacijah podatkov. O koordinatnih sistemih in transformacijah smo že pisali in si lahko več preberete na blogu Državno mejo smo že “premaknili” za približno 600 m na SZ in na blogu King.D96 za transformacijo DWG risb v novi koordinatni sistem.

Lastne DWG risbe lahko transformirate iz D48 v D96 in obratno z brezplačno aplikacijo King.D96.

V King.Prostor Pro so dostopne tudi GURS ortofoto podloge in ARSO Lidar višine terena v D96 in D48 mapah za celo Slovenijo. Več na povezavi King.Prostor Pro in v naslednjih blogih…