King.D96 za transformacijo DWG risb v novi koordinatni sistem

12.03.2019

Nov državni koordinatni sistem se uveljavlja tudi pri načrtovanju prostora in izdelavi projektne dokumentacije. V tem času prehoda se velikokrat dogaja, da imamo geodetski posnetek v novem, določene podatke pa v starem koordinatnem sistemu ali pa da imamo IDZ načrte v starem, ki pa bi jih nujno potrebovali pri nadaljevanju priprave PGD načrtov v novem koordinatnem sistemu… King.D96 omogoča, da poenotimo dwg risbe na isti koordinatni sistem in je BREZPLAČEN.

Trikotniška VMT4 transformacija

sl-king
Grad Otočec iz D48 v D96

V prejšnjem blogu smo že pisali o novem D96/TM in starem D48/GK koordinatnem sistemu ter o lastnostih transformacije, ki se je uveljavila pri transformaciji javnih prostorskih podatkov. To je vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 4.0 (VMT4). Prav to različico transformacije uporablja tudi King.D96 pri transformaciji dwg risb. Transformacija je povratna, torej omogoča transformacijo iz D48/GK v D96/TM in obratno. VMT4 transformacija ohranja pravokotnost. Deformacija dolžin je manjša od 6 cm/km, deformacija površin pa je manjša od 0,9 m2/ha. Točnost transformacije je višja od 10 cm.

V isto ali v novo DWG risbo

sl-king
King.D96 okno za izbiro sloja, risbe...

Pri transformaciji dwg risbe s King.D96 lahko izberemo ali želimo izbrane entitete transformirati kar v isto ali v novo dwg risbo.
Pri transformaciji v isto dwg risbo omogoča, da določimo nove dwg sloje za izris transformiranih objektov. Pri tem uporabnik le definira predpono za imena novih slojev. King.D96 nato sam kreira nove sloje kot kopije obstoječih z imeni, ki so sestavljena iz izbrane predpone in imena obstoječega sloja. Transformirani objekti se izrišejo na ustreznih novih dwg slojih.
Pri transformaciji v novo dwg risbo King.D96 omogoča, da izberemo ime ter lokacijo nove dwg risbe.

Podatki o trikotniški mreži in parametrih transformacije

sl-king
Parametri transformacije

S King.D96 lahko izrišemo D48 in D96 trikotniško mrežo. Sami ukazi v King.D96 so kreirani tako, da je v nazivu ukaza ciljani koordinatni sistem.
Torej, gumb v orodni vrstici “D96 Pretvori” pomeni, da se izvede transformacija iz D48 v D96. “D96 Info” omogoča, da izberemo točko v D48 in dobimo podatke o transformacijskih trikotnikih, o parametrih za transformacijo iz D48 v D96 ter o pretvorbi in pomiku izbrane točke iz D48 v D96. “D96 Trikotniki” izriše trikotniško mrežo v koordinatnem sistemu D48, ki je izhodišče za transformacijo iz D48 v D96.
Podobno velja za gumbe v orodni vrstici “D48 Pretvori”, “D48 Info” in “D48 Trikotniki”, kjer je ciljani koordinatni sistem D48.