Šrafure v King.Prostor

07.05.2019

Nove različice King.Prostor se razvijajo in nastajajo kar brez premora. V stiku z uporabniki se porajajo vedno nove ideje, ki jim King.Prostor sledi. Uporaba javnih prostorskih podatkov sega danes v vse panoge načrtovanja in upravljanja s prostorom, tako da so tudi King.Prostor uporabniške izkušnje zelo široke in potrebe zelo raznovrstne.
Tokrat nekoliko več o King.Prostor novosti za urejanje šrafur oz. hatch izrisa na poligonskih objektih in območjih.

Izris parcel s poligoni in šrafurami (hatchi)

sl-king
ZKP - urejanje izrisa parcel s šrafurami

S King.Prostor izrišemo ZKP parcele. Prevzeti izris ZKP parcel so poligoni s šrafuro tipa SOLID. Šrafure so različnih barv, glede na lastništvo parcele, tako da enostavneje prepoznamo javno dobro. Prevzeto so šrafure na zamrznjenem CAD sloju, da pri premikanju in zumiranju na večjem območju ne bi ovirale delo s CAD orodji.
Sam izris ZKP šrafur pa lahko dodatno stiliziramo tako, da zamenjamo tip in barvo šrafure ter določimo skaliranje in nagib šrafure. King.Prostor stilizacija šrafur deluje tudi za večja območja izrisa.

sl-king
King.Prostor stilizacija izrisa šrafur

Na podoben način lahko izvedemo stilizacijo izrisa šrafur na katerem koli King.Prostor sloju, seveda tistih, ki vsebujejo prostorske podatke kot zaprte polilinije ali poligone. Prav tako, če v načrtu šrafur ne potrebujemo, lahko izberemo opcijo izrisa brez šrafur. Stilizacijo le enkrat nastavimo, dodaten uvoz ali izris podatkov pa bo upošteval te nove nastavitve izrisa.


Opisan način dela s šrafurami je del nove različice King.Prostor 19.4.5, ki jo lahko prevzamete na povezavi www.kingprostor.si/preizkusi.html.