Uporaba SHP datotek, kot so prostorski načrti ali geodetsko pripravljene parcele

24.09.2018

S .shp datotekami GJI, ZK, ARSO, Vode, GERK, … se ne rabimo več ukvarjati. Preko 350 slojev javnih prostorskih podatkov lahko s King.Prostor izrišemo in pregledujemo v .dwg.
Vendar pa se še vedno najde kakšen .shp, ki bi prišel prav. V King.Prostor .shp lahko uvozimo tako, da ga povlečemo in spustimo. Podatki se izrišejo in prikažejo se atributi. Podatke lahko stiliziramo, pregledujemo in filtriramo tako, kot pri King.Prostor slojih.

Občinski prostorski načrti in .shp datoteke

sl-king
Občina Litija

Gradiva prostorskih aktov občin so dostopna na novem Prostorskem informacijskem sistemu Ministrstva za okolje in prostor. Na primer tukaj je Občinski prostorski načrt Občine Litija. Povezave na gradiva veljavnih prostorskih aktov posamezne občine lahko dobimo v King.Prostor na sloju Generalizirana podrobna namenska raba prostora. Gradiva prostorskih aktov občine vsebujejo tekstualne in grafične podloge, med katerimi so tudi .shp datoteke. Več je opisano na blogu Namenska raba prostora iz občinskih prostorskih aktov.

sl-king
Občina Litija, enote urejanja prostora

Potem ko .shp povlečemo in spustimo v King.Prostor, lahko izberemo dwg sloj, na katerem želimo, da se podatki izrišejo. V King.Prostor se prikaže nov sloj z imenom .shp datoteke. Pri izrisu podatkov lahko izberemo območje izrisa, kar olajša delo z velikimi .shp datotekami. Podatki se izrišejo s klasičnimi cad entitetami, kot so line, polyline, point, block, polygon… Atribute lahko pregledujemo z info oknom. V tabeli sloja pa lahko izvedemo filter nad podatki ter izbor in zum.

Geodetsko urejene parcele v .shp datoteki

sl-king
Uvoz .shp parcel

Zemljiško katastrski prikaz (ZKP), zemljiško katastrski načrt (ZKN) in urejene meje so podatki, ki so že del King.Prostor. Pri pripravi projektne dokumentacije nam ZKP sloj omogoča izdelavo poročila o parcelah za območje posega. Ko na območju posega ZKP odstopa od ZKN, moramo pri izdelavi poročila o parcelah upoštevati geodetsko pripravljeno urejeno stanje parcel, ki v najboljši meri odraža dejansko stanje. Geodetsko urejene parcele v .shp datoteki lahko uvozimo neposredno na King.Prostor ZKP sloju.

sl-king
KO Hotič, parcele

Pri uvozu King.Prostor prepozna enako poimenovane kolone ZKP sloja in .shp datoteke parcel. Omogoča tudi to, da sami mapiramo posamezne kolone. Tako uvoženi podatki o parcelah postanejo del King.Prostor ZKP sloja, kar omogoča, da se izrišejo z enako stilizacijo kot ZKP. Najbolj pomembno pa je, da so le te upoštevane tudi v ZKP poročilu o parcelah. Več o ZKP poročilu na blogu Kako do poročila o parcelah za območje posega?.