Stiliziraj svoj GJI izris, prikaži natančnost GJI podatkov ter preveri križanja predvidenega posega z GJI

30.04.2019

S King.Prostor GJI podatke na klik izrišemo v .dwg risbo kot klasične CAD entitete, torej polilinije, bloke, tekste, poligone. Pri tem je izbrana stilizacija, ki ustreza večini primerov uporabe. Vendar je vsak projekt oz. že vsak načrt svoja zgodba. Vsak načrt ima svoje značilnosti in od teh je odvisno, kaj želimo poudariti, tudi glede GJI podatkov ter kakšne analize GJI podatkov potrebujemo. King.Prostor poleg izrisa ponuja uporabna orodja tudi za nadaljnjo rabo GJI podatkov.

Dodatna stilizacija GJI izrisa

S King.Prostor izrišemo GJI vodovodno omrežje.

sl-king
GJI vodovodno omrežje začetni izris

Prikaže se vodovod, objekti na vodovodu in višine. Vsaka vrsta infrastrukture je na svojem CAD sloju, tako kot tudi vodi, objekti in višine znotraj posamezne infrastrukture. To pomeni, da lahko izris urejamo tudi z upravljanjem CAD slojev.
Dodatno lahko z desnim klikom na npr. King.Prostor sloj Vodovodni objekti izberemo opcijo Stilizacija sloja in pripravimo izris s svojo izbiro blokov in label.

sl-king
GJI vodoodno omrežje dodatno stiliziran

Uporabimo možnost filtriranja npr. po vrsti objekta, legi objekta in opisu in uporabimo možnost izbire načina izrisa in priprave labele. Filtri se lahko izvedejo po vseh GJI atributih in se lahko sestavljajo. Določi se lahko nov CAD sloj, nov blok izrisa, kot tudi labela ter CAD sloj same labele. Labela je prav tako lahko sestavljena iz več atributov in dodatnega spremljajočega teksta.

sl-king
GJI elektronske komunikacije

Še en primer dodatne stilizacije, ki velikokrat pride prav pri elektronskih komunikacijah - elektronske komunikacije imajo veliko različnih operaterjev oz. lastnikov ter veliko različnih omrežij od tistih, prosto vidnih v zraku, do omrežij v zemlji in omrežij v kabelski kanalizaciji. Vse to lahko s King.Prostor ločeno stiliziramo s sestavljenimi filtri in tudi prikažemo na sami .dwg risbi.

Preveri natančnost GJI podatkov

sl-king
GJI elektronske komunikacije lokacijska natančnost

GJI podatki vsebujejo tudi atribute o lokacijski in višinski natančnosti ter o viru, kjer je navedeno, ali gre za geodetsko izmero ali za neki drugi vir posnetka oz. podatka.
Vsakega od teh atributov lahko uporabimo za dodatno stilizacijo. Tako npr. lahko pripravimo stilizacijo izrisa, kjer bodo GJI vodi izrisani z tako debelino linije, da ponazarja njihovo lokacijsko natančnost.

Kateri GJI vodi so znotraj območja obdelave

sl-king
Območje za King.Prostor izris

S King.Prostor lahko prilagodimo izris javnih prostorskih podatkov tudi poljubnemu poligonu, ki predstavlja naše območje obdelave.

sl-king

To naredimo s klikom na ikono Območje ali z ukazom DDINT. Ukaz deluje tudi če izberemo polilinijo, npr. os naše obdelave. V .dwg risbi bodo ostali izrisani tisti King.Prostor podatki, ki se križajo z izbrano polilinijo.

sl-king
GJI vodovodno omrežje na območju obdelave

Potem izberemo izrisane objekte v .dwg risbi. Z desnim klikom na npr. King.Prostor sloj Vodovod izberemo opcijo Tabela s podatki in na zavihku “No filter” izberemo “Selected in dwg”. Dobili bomo seznam tistih linij vodovoda, ki so na našem območju obdelave.


To je le nekaj namigov uporabe GJI podatkov s King.Prostor. Vse velja tako za GJI izris v King.Prostor D48 mapi kot tudi v D96 mapi.
Glede na to, da GJI vsebuje 14 različnih infrastruktur in zajeten set atributov, je še veliko različnih stilizacij in analiz, ki bi jih lahko izvedli in prikazali. Preizkusite.