Tlorisi stavb - nadzemni, podzemni, zemljišča pod stavbo

21.12.2022

Podatki o stavbah se po novem vodijo v katastru nepremičnin. Kataster stavb in register nepremičnin, kjer so se prej vodili podatki o stavbah, se ne posodabljata več. Podatki so migrirani v kataster nepremičnin. S King.Prostor dobimo nove podatke o stavbah. Prej smo dobili en sloj tlorisov stavb, zdaj pa kar štiri: nadzemni tlorisi, podzemni tlorisi, tlorisi in tlorisi zemljišč pod stavbo.

Tlorisi stavb

sl-king
Nova Gorica, Industrijska cesta

O katastru nepremičnin smo že pisali v blogih Nov kataster nepremičnin - parcele in Uporaba podatkov o parcelah pri načrtovanju. V katastru nepremičnin se poleg podatkov o parcelah vodijo tudi podatki o stavbah in delih stavb. Več o stavbah v nadaljevanju, o delih stavb pa v prihodnjih blogih.
Nove evidence podatkov o stavbah v katastru nepremičnin omogočajo več prostorskih prikazov stavb kot prej. V katastru stavb so se že vodili:

 • tlorisi stavb, ki so navpična projekcija zunanjih obrisov stavb nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino.

V katastru nepremičnin pa se dodatno še posebej vodijo:.

 • nadzemni tlorisi, ki so navpična projekcija zunanjega obrisa nadzemnega dela stavbe na ravnino,
 • podzemni tlorisi, ki so navpična projekcija zunanjega obrisa podzemnega dela stavbe na ravnino,
 • tlorisi zemljišča pod stavbo, ki so navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

Našteti prikazi stavbe niso odvisni od položaja stavbe na parceli oz. na več parcelah. Povezava stavb s parcelami je prikazana v sloju Zemljišče pod stavbo na parceli, ki se že dobi v King.Prostor v delu Kataster nepremičnin - parcele.

V King.Prostor je star sloj Stavbe obrisi iz katastra stavb še prisoten, vendar prikazuje stanje na dan 26.5.2022. Novi sloji Stavb iz katastra nepremičnin pa se redno osvežujejo.

Višina stavbe, tip stavbe, leto izgradnje in drugi podatki

Kataster nepremičnin vodi Geodetska uprava RS (GURS). Kateri podatki se vse vodijo v katastru nepremičnin, je opisano na Portalu e-prostor.
GURS prav tako omogoča dostop do javnih podatkov katastra nepremičnin, in sicer na portalu Javni geodetski podatki. Podatki so dostopni v več različnih datotekah.

sl-king
Stavbe nadzemni tloris s prikazom atributov stavbe

V King.Prostor so podatki o stavbah oz. vsi prikazi tlorisov stavb povezani z ostalimi podatki o stavbi, ki se vodijo v posebni tabeli. Za stavbe tako dobimo podatke o treh višinskih kotah stavbe:

 • najnižja višinska kota stavbe,
 • najvišja višinska kota stavbe,
 • karakteristična višina stavbe.

Najnižja višinska kota stavbe je višina tlaka v prvi etaži. Najvišja višinska kota stavbe je najvišja višina strehe ali zidanega dela stavbe. Karakteristična višina stavbe je višina terena ob glavnem vhodu v stavbo glede na površje zemljišča. To je enako kot do zdaj v katastru stavb.
Tlorisi stavb so v King.Prostor opremljeni tudi še s podatki:

 • številka stavbe,
 • število etaž,
 • število stanovanj,
 • število poslovnih prostorov,
 • bruto površina,
 • tip stavbe,
 • nosilna konstrukcija,
 • leto izgradnje,
 • leto obnove strehe,
 • leto obnove fasade,
 • elektrika v stavbi,
 • plin v stavbi,
 • voda v stavbi,
 • kanalizaciji v stavbi,
 • položajna natančnost,
 • višinska natančnost,
 • višinski datum,
 • datum spremembe,
 • status vpisa.

Za tip stavbe se vodi ali gre za samostoječo, vmestno vrstno ali krajno vrstno stavbo.
Material nosilne konstrukcije je prevladujoči material okvijra stavbe oziroma nosilnih zidov.
Leto izgradnje stavbe je leto pridobitve uporabnega dovoljenja. Za stavbe brez uporabnega dovoljenja je to leto, ko je bila stavba zgrajena. V primeru rekonstrukcije stavbe ali prizidave je leto izgradnje stavbe leto, ko je bila izvedena rekonstrukcija ali prizidava.
Leto obnove fasade je leto, ko je bila obnovljena več kot polovica fasade na stavbi.
Leto obnove strehe je leto, ko je bila zamenjana več kot polovica strešne kritine ali več kot polovica njene nosilne konstrukcije.

Stilizacija izrisa stavb po letu izgradnje

sl-king
Stavbe po letu izgradnje

King.Prostor omogoča že predpripravljene različne stile izrisa podatkov. Tudi za stavbe. Tako je poleg osnovnega izrisa možno izbrati izris po letnici izgradnje. Izris stavb po letnici izgradnje je v King.Prostor že bil omogočen za kataster stavb. Zdaj pa je omogočen tudi na vseh štirih novih slojih stavb katastra nepremičnin.


Preizkusite King.Prostor in preverite nove podatke o stavbah.