King.Prostor

en klik do Parcel, GJI, eVode, ARSO, RABA, ... v dwg • 3D • BIM

 

 

Uporaba javnih prostorskih podatkov

King.Prostor omogoča prikaz preko 400 slojev iz javnih evidenc prostorskih podatkov. Kataster nepremičnin, gospodarska javna infrastruktura, prostorske enote, register naslovov, prostorski akti, kulturna dediščina, raba zemljišč, vodni kataster, gozdovi, narava, okolje, vse le na en klik.
Več o tem...

Izris podatkov in prikaz atributov

S King.Prostor dobimo dodelan dwg izris, stiliziran s cad sloji, bloki, šrafurami in labelami. Poleg izrisa dobimo v dwg tudi urejen pregled atributov s polnimi opisi in šifranti.
Več o tem...

ARSO Lidar

GURS ortofoto

S King.Prostor ARSO Lidar podatke izrišemo kot plastnice terena z izbrano ekvidistanco. Plastnice lahko izrišemo na izbranem območju v D96 ali D48 koordinatnem sistemu.
Več o tem...

King.Prerezi

Na en klik izrišemo poljuben prerez, ki prikaže presek z ARSO Lidar terenom, parcelami stavbami in naslovi ter križanja in približevanja z GJI infrastrukturo.
Več o tem...

King.Parcele

Za izbrani objekt ali območje z enim klikom pripravimo poročilo o parcelah. V poročilu so podatki o parcelah: št. parcele, katastrska občina, površina parcele, podatki o lastniku, če je ta pravna oseba ter namenska in dejanska raba parcele. Podana je tudi površina in dolžina s katero naš poseg bremeni posamezno parcelo.

Priprava GJI elaboratov sprememb

Uporabimo obstoječe GJI podatke o izbrani infrastrukturi za izbranega lastnika ali upravljavca in vnesemo spremembe. Kreiranje objektov in vnos atributov poteka v dwg risbi. Elaborat sprememb za oddajo na GURS pa se kreira na klik.
Več o tem...

Transformacija dwg risb D48-GK / D96-TM

King.D96 transformira dwg risbo z VMT4 - vsedržavni model trikotniške transformacije, različica 4.0.
King.D96 lahko uporabljate brezplačno.
Več o tem...

Miklavž na Dravskem polju, Ljubljana, Rimski zid na Mirju, Koper staro mestno jedro, Dol pri Ljubljani...Oglej si primere uporabe

 

King.Prostor deluje kot nadgradnja AutoCAD, BricsCAD in ZWCAD programov.

King.Prostor podpira tudi AutoCAD vertikale: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Architecture...