King.Prostor

en klik do Parcel, GJI, eVode, ARSO, eVRD, GERK, ... v dwg

King.Prostor

€58

uporabnik/mesec

 

 • več kot 400 slojev javnih prostorskih podatkov
 • stilizacijsko dodelan izris v dwg
 • poročilo o presečiščih s parcelami
 • parcele s podatki o lastnikih, ki so pravne osebe
 • info okno atributivnih podatkov
 • tabelaričen pregled atributivnih podatkov
 • filtriranje po atributivnih podatkih
 • izris legende prikazanih podatkov
 • dodatna uporabniška stilizacija
 • povleci in spusti SHP

King.Prostor Pro

€78

uporabnik/mesec

 

 • vse funkcije King.Prostor
 • ARSO Lidar D96 in D48 podatki
 • prikaz plastnic na izbranem območju
 • prikaz višine poljubne točke
 • GURS ortofoto DOF025 in DOF050 v D96 in D48
 • prerez ARSO Lidar terena, stavb, parcel, GJI
 • križanja in približevanja z GJI infrastrukturo
 • presečišče s parcelami in dejansko rabo zemljišč


King.GJI

€188

uporabnik/mesec

 

 • vse funkcije King.Prostor Pro
 • izdelava GJI elaborata sprememb za vse vrste infrastrukture
 • vnos sprememb in kreiranje novih GJI objektov
 • obvezni atributi
 • izbira iz GJI šifrantov za hitrejši vnos
 • izračun višin
 • avtomatsko določi tip spremembe
 • pregled elaboratov iz SHP datotek
 • enostaven vnos EK cevi, kablov in vodov
 • priprava datotek za oddajo GJI elaborata sprememb

Cene ne vključujejo DDV.

 

Kontakt

Za vprašanja in pripravo ponudbe smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti info@kingprostor.si.