D48 mapa se ukinja, D48 podatki še dostopni

14.05.2023

S King.Prostor dobimo podatke v koordinatnih sistemih D96 in D48, tj. v “novem” in “starem” koordinatnem sistemu. Večina javnih prostorskih podatkov se zdaj že vzdržuje in posreduje le še v D96. Zaradi tega bo spremenjen način dostopa do D48 podatkov. Pripravljene so nove mape, ki bodo še vedno omogočale prikaz podatkov v D48 koordinatnem sistemu. Nove mape za D48 boste lahko včitali z novo različico King.Prostor.

Nov King.Prostor D48 dostop

sl-king
King.Prostor D96 in D48 dostop do podatkov

V King.Prostor so trenutno na voljo tri mape v koordinatnem sistemu D48, ki bodo ukinjene s 21.5.2023. To pomeni, da v že ustvarjenih gsx datotekah z D48 podatki ne bo mogoče dobiti novih, posodobljenih D48 podatkov. Po 21.5.2023, če želite pridobiti ažurne podatke v D48, boste morali uporabiti nove D48 mape.

V obstoječi D48 mapi v King.Prostor je zadnje stanje podatkov na dan 14.5.2023. To so zadnji podatki, ki jih je mogoče naložiti s staro D48 mapo.

Če imamo shranjeno gsx datoteko ali dwg datoteko, ki je povezana s staro D48 mapo in želimo uvoziti sveže podatke, je treba zapreti staro mapo in gsx projekt ter nato uvoziti novo D48 mapo.

V King.Prostor so že pripravljene nove D48 mape, ki so trenutno označene z oznako “Beta”. Z novimi D48 mapami boste še vedno lahko na enak način kot doslej uvažali in prikazovali javne prostorske podatke v “starem” koordinatnem sistemu.

Kar nekaj projektov, ki so bili začeti v D48, še vedno poteka in obstaja še vedno potreba po dostopu do podatkov v D48. Zato v King.Prostor še vedno omogočamo dostop do D48 podatkov in ga bomo ohranili, dokler se ne zaključijo vsi “stari” projekti.

Kataster nepremičnin - katastrske občine, parcele, daljice, dejanska raba zemljišč, stavbe, prostorske enote, ulice, naslovi, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI), vodni kataster - eVode, varstveni režimi kulturne dediščine, zemljišča v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK) in evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA) so vsi podatki, ki se vzdržujejo le v D96. Ministrstva in agencije, ki so odgovorni za vzdrževanje posameznih zbirk podatkov, omogočajo posredovanje podatkov le še v D96.

Prehod javnih prostorskih podatkov v D96

sl-king
GURS brošura, Transformacija v nov koordinatni sistem

O spremembi državnega koordinatnega sistema smo že pisali v blogu Državno mejo smo že “premaknili” za približno 600 m na SZ.

Z uveljavitvijo Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu dne 26.4.2014 je bil uveden nov državni koordinatni sistem, ki je znan kot D96. Sprva je bilo predvideno, da se bo transformacija javnih prostorskih podatkov Geodetske uprave (GURS) zaključila do konca leta 2017, medtem ko naj bi druge zbirke podatkov sledile do konca leta 2018. Zaradi kompleksnosti postopka transformacije pa je prišlo do nekaj zamika, tako da smo transformirane GURS podatke prejeli v začetku leta 2019, sledile pa so tudi ostale zbirke.

V prehodnem obdobju je GURS omogočal dostop do podatkov v obeh koordinatnih sistemih, D96 in D48. V skladu z napovedjo pa je 10.1.2022 prenehal prenašati podatke v D48 koordinatni sistem.

Ostali uradi, odgovorni za javne prostorske podatke, so ali že pri prehodu na D96 omogočali le še dostop do D96 podatkov kot npr. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podatke GERK in RABA ali pa so zdaj že opustili dostop do D48 podatkov. Ministrstvo za kulturo je nekaj časa omogočalo dostop do obeh koordinatnih sistemov, vendar je nedavno ukinilo dostop do D48 podatkov in se podatki prevzemajo le še v D96.

Direkcija Republike Slovenije za vode je prav tako 20.3.2023 zaključila prenos podatkov iz D48 v D96 in začela z umikom spletnih storitev v D48.

Čeprav je še nekaj zbirk podatkov v D48 koordinatnem sistemu, verjamemo, da se bodo kmalu transformirale. Vendar pa King.Prostor že ves čas omogoča dostop do teh podatkov tudi v D96 mapah.

King.Prostor bo še naprej zagotavljal dostop do obeh koordinatnih sistemov, dokler bodo uporabniki to potrebovali. Vendar pa se je zaradi optimizacije storitev King.Prostor način priprave podatkov nekoliko spremenil, zato je za dostop do ažurnih D48 podatkov potrebno uporabiti nove King.Prostor D48 mape.

Vse transformacije podatkov, izvedene v King.Prostor pri pripravi ali uporabi podatkov, temeljijo na VMT4 transformaciji, ki je uporabljena pri transformaciji GURS podatkov in je podrobneje opisana v zgoraj omenjenem blogu.


Uporabniki King.Prostor samodejno dobijo novo verzijo ob novem zagonu. Sicer pa lahko King.Prostor prevzamete na povezavi Preizkusi in preizkusite.