Kako ugotoviti lastnika ali upravljavca GJI omrežja?

07.08.2018

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (GJI) so na enem mestu zbrani podatki različnih lastnikov in upravljavcev. Omrežja različnih upravljavcev se lahko med sabo prepletajo. V takih primerih se težko določi upravljavec ali lastnik posamezne infrastrukture.
S King.Prostor izrišemo le tiste GJI podatke, ki jih potrebujemo na območju našega posega oz. projekta. Pri tem omrežja različnih upravljavcev ali lastnikov iste vrste infrastrukture lahko izrišemo v različnih barvah ali dwg slojih.

Več upravljavcev iste vrste infrastrukture

sl-king
Prostorski in atributivni GJI podatki

V GJI zbirki podatkov ima vsak objekt definiranega lastnika in upravljavca kot obvezen podatek. Lastnik in upravljavec sta definirana z matično številko gospodarskega subjekta.
V King.Prostor info oknu lahko vidimo vse GJI atributne podatke vključno s podatki o lastniku in upravljavcu. King.Prostor omogoča tudi izvedbo filtra za prikazane podatke. Tako lahko izrišemo le omrežje izbranega lastnika ali upravljavca.

Pregleden izris v barvah

sl-king
Filter podatkov

Primer zelo prepletenih omrežij različnih upravljavcev so zagotovo elektronske komunikacije. Zbirka podatkov elektronskih komunikacij je med GJI zbirkami podatkov najobsežnejša. Evidentiranih je preko 3 milijone objektov na območju celotne Slovenije. Le med linijskimi objekti oz. komunikacijskimi vodi so evidentirani objekti 153-ih različnih upravljavcev. Objekti se velikokrat prekrivajo in v krogu le nekaj ulic lahko srečate objekte telekomunikacijskih in drugih elektronskih komunikacij, ki pripadajo tudi 20-im različnim upravljavcem.

sl-king
Več upravljavcev elektronskih komunikacij

King.Prostor, poleg stilizacijsko dodelanega prikaza različnih vrst infrastrukture, omogoča tudi, da znotraj iste vrste infrastrukture v različnih barvah in dwg slojih izrišemo objekte po določenem atributivnem filtru. To je prikazano na sliki, kjer so različni upravljavci elektronskih komunikacij prikazani v različnih dwg slojih, različnih barv. Tako lahko prikažemo različne nivoje napetosti elektroenergetskega omrežja ali različne vrste kanalizacijskega omrežja in podobno.