King.D96

Transformacija DWG risbe iz D48/GK v D96/TM in obratno

King.D96 je BREZPLAČEN

S King.D96 želimo vsem CAD uporabnikom olajšati prehod med starim in novim državnim koordinatnim sistemom v procesih planiranja in graditve objektov.

King.D96 za DWG risbe

King.D96 je namenjen za transformacijo .dwg risb in deluje kot nadgradnja AutoCAD (Civil 3D, Map 3D), BricsCAD in ZWCAD.

Trikotniška transformacija VMT4

King.D96 .dwg risbo transformira s vsedržavnim modelom trikotniške transformacije različica 4. To je transformacija, ki jo tudi GURS uporablja pri transformaciji javnih prostorskih podatkov. S transformacijo dosežemo deformacijo dolžin manjše od 6 cm/km, deformacije površin manjšo od 0,9 m2/ha in točnost višjo od 10 cm za pretežni del celotne Slovenije.

D48/GK v D96/TM in obratno

Model transformacije VMT4, s katerim King.D96 transformira .dwg risbe, je reverzibilen. Tudi King.D96 omogoča transformacijo iz D48/GK v D96/TM in obratno.

Transformacija v isti ali v novi dwg risbi

S King.D96 lahko transformirate .dwg entitete kot so linije, polilinije, krožnice, radije, točke, bloke, tekste, mtekste, šrafure tako da se nove geometrije izrišejo v isti .dwg risbi ali v novi .dwg risbi. Nove .dwg entitete se lahko izrišejo v novih .dwg slojih ali v enakih .dwg slojih kot izhodiščne .dwg entitete.

Preveri transformacijo določene točke v prostoru

S King.D96 lahko izberemo točko, preverimo njene koordinate v D48/GK in v D96/TM ter dobimo podatke o premiku po oseh y in x oz. e in n, podatke o skupnem premiku in podatke o ustreznem transformacijskem trikotniku.

Mreža transformacijskih trikotnikov

S King.D96 lahko izrišete celotno zvezno mrežo trikotnikov vsedržavne trikotniške transformacije.

King.D96 deluje kot nadgradnja AutoCAD 2010-2019, BricsCAD 2017-2019 in ZWCAD 2018 programov.

King.D96 podpira tudi AutoCAD vertikale: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Architecture...

Namestitev

Prenos brezplačne različice King.D96.