King.Prostor

en klik do Parcel, GJI, ARSO, RKD, GERK, ... v dwg

Priprava GJI elaboratov sprememb
v dwg risbi

S King.GJI na podlagi obstoječih GJI podatkov vnesemo spremembe in kreiramo nove objekte. King.GJI sledi GURS zahtevam in vsebuje ažurne GJI šifrante.

Elektronske komunikacije - cevi, kabli, vodi

EK trasam preprosto dodamo cevi, kable in vode. King.GJI avtomatsko kreira ustrezne povezave med objekti in jih pripravi za oddajo na GURS.

Priprava GJI elaboratov sprememb v dwg

Uporabimo obstoječe GJI podatke o izbrani infrastrukturi za izbranega lastnika ali upravljavca in vnesemo spremembe. Kreiranje objektov in vnos atributov poteka v dwg risbi. Elaborat sprememb za oddajo na GURS pa se kreira na klik.

GJI obvezni atributi, šifranti...

Pri izdelavi GJI elaborata sprememb s King.Prostor so atributi prilagojeni vrsti infrastrukture. Označeno je, kateri atributi so obvezni. Atributi so opremljeni z ažurnimi šifranti. Tip spremembe in unikatni ID_UPR pa se avtomatsko kreirajo.

Priprava elaborata v D96 ali v D48

King.Prostor omogoča, da vnos podatkov o novi in spremenjeni infrastrukturi izvedemo v D96 ali v D48 koordinatnem sistemu. Za oddajo na GURS, če je priprava v D48, lahko na klik transformiramo v D96.

GJI elektronske komunikacije

S King.Prostor lahko pripravimo tudi GJI elaborat sprememb za elektronske komunikacije. Omogoča enostaven vnos cevi, kablov in vodov na EK trasah. Povezave med trasami, cevmi, kabli in vodi pa se avtomatsko kreirajo in na klik izvozijo v GJI elaborat sprememb.

GJI elaborat in višine

Pri kreiranju GJI vodov in objektov King.Prostor avtomatsko prebere višine iz posnetka oz. omogoči, da se le te sproti vnesejo. Omogoča tudi, da preverimo ali so vse višine podane.

GJI elaborat sprememb za oddajo na GURS

V dwg risbi s King.Prostor pripravimo spremembe GJI podatkov in jih na klik izvozimo v obliki GJI elaborata sprememb za oddajo na GURS. Avtomatsko se kreirajo GeoJson datoteke za linije, točke in poligone in Json datoteke za udeležence, upravljavce in izvajalce ter Json datoteke cevi, kablov in vodov za elektronske komunikacije.

Miklavž na Dravskem polju, Ljubljana, Rimski zid na Mirju, Koper staro mestno jedro, Dol pri Ljubljani...Oglej si primere uporabe

 

King.Prostor deluje kot nadgradnja AutoCAD, BricsCAD in ZWCAD programov.

King.Prostor podpira tudi AutoCAD vertikale: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Architecture...

Preizkusi

Prenos 30 dnevne brezplačne različice King.Prostor.