King.Prostor

en klik do Parcel, GJI, eVode, ARSO, RABA, ... v dwg

Izris javnih prostorskih podatkov
v dwg risbi

Urejen in pregleden prikaz podatkov Geodetske uprave RS, Agencije RS za okolje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za kmetijstvo in drugih prostorskih podatkov.

Iz velike zbirke podatkov izriše le kar potrebujemo

King.Prostor na en klik uvozi podatke na želeni lokaciji. Iz velike zbirke podatkov izriše le tisto, kar je del izbranega območja.

Parcel, GJI, eVode, ARSO, RABA, ...

King.Prostor omogoča prikaz preko 400 slojev iz javnih evidenc prostorskih podatkov. Kataster nepremičnin, gospodarska javna infrastruktura, kataster stavb, register prostorskih enot, prostorski akti, kulturna dediščina, raba zemljišč, vodni kataster, gozdovi, narava, okolje, vse le na en klik.

Iskanje po lokaciji

Poiščemo občino, ulico, hišno številko ali katastrsko občino in parcelo ter uvozimo podatke na izbrani lokaciji. King.Prostor uvozi samo del podatkov, ki se nanašajo na izbrano območje obdelave.

Stilizacijsko dodelan izris

King.Prostor ponuja stiliziran izris. Prikaz podatkov RPE, DPN, OPN, Parcele, KS, GJI, eVRD, RABA, eVode, ZGS, ARSO, EDM, DTM, REZI in OSM vsebuje cad sloje, barve, tipe linij, bloke, šrafure, labele, vse že urejeno za lepe in pregledne .dwg risbe.

Atributivni podatki

King.Prostor ponuja prikaz atributivnih podatkov. Atributivni podatki so urejeni, tako da vsebujejo ustrezne vrednosti iz šifrantov.

King.Prostor omogoča iskanje in poročila po atributivnih podatkih.

Urejen seznam parcel

Za izbrani objekt ali območje z enim klikom pripravimo poročilo o parcelah. V poročilu so podatki o parcelah: št. parcele, katastrska občina, površina parcele, podatki o lastniku, če je ta pravna oseba ter namenska in dejanska raba parcele. Podana je tudi površina in dolžina s katero naš poseg bremeni posamezno parcelo.

Uvoz shp: “drag and drop”

V King.Prostor povlečemo poljubno shp datoteko. King.Prostor bo izrisal geometrijo in prikazal atributivne podatke.

Miklavž na Dravskem polju, Ljubljana, Rimski zid na Mirju, Koper staro mestno jedro, Dol pri Ljubljani...Oglej si primere uporabe

 

Video King.Prostor:

King.Prostor deluje kot nadgradnja AutoCAD, BricsCAD in ZWCAD programov.

King.Prostor podpira tudi AutoCAD vertikale: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Architecture...

Preizkusi

Prenos 30 dnevne brezplačne različice King.Prostor.