Novi ortofoti 2021

25.03.2022

Za dostop do zadnjih GURS ortofotov, ki so bili objavljeni decembra 2021, si namestite novo verzijo King.Prostor. V nadaljevanju je opisano nekaj novosti v King.Prostor 2022.

GURS ortofoti

sl-king
GURS ortofoti zadnje stanje

O GURS ortofotih smo že pisali na blogu Z ortofoti je načrt bolj stvaren, bolj prepričljiv.

V letu 2021 so posneti novi ortofoti na območju severne, osrednje in večjim delom jugovzhodne Slovenije, kot je prikazano na sliki.

sl-king
Kočevje DOF025

S King.Prostor na klik uvozimo GURS ortofote na izbranem območju. Uvozimo lahko DOF050 in DOF025 v koordinatnem sistemu D96 in D48. Za prikaz novih ortofotov si namestite novo verzijo King.Prostor.

King.Prostor podatki v dwg risbi

sl-king
ZN K Rinži v Kočevju in predviden OPPN Novi center

S King.Prostor lahko podatke včitamo na izbranem območju, na vidnem območju ali pa na območju enega ali več dwg objektov (preSecisce).
Tako za včitane občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) izberemo eno ali vec mej OPPN. Za izbrane meje lahko včitamo GJI, parcele in druge sloje.

sl-king
Kočevje, Rudniško jezero

King.Prostor ima trenutno 466 slojev. Med novimi sloji sta dva GURS sloja. To sta Relief - plastnice in Relief - višinske točke, ki jih je GURS v januarju letos dodal k Zbirki topografskih podatkov DTM.

sl-king
Kočevje, ZN S15 K Rinži v Kočevju

V King.Prostor so za atributne podatke poleg osnovnih vrednosti prikazane tudi vrednosti iz šifrantov. V tabeli sloja je omogočeno filtriranje podatkov. Kanalizacijske vode lahko npr. filtriramo po atributu ATR1_VRSTA_KANALA =‘meteorni vod’. Ni treba, da vemo, da je meteorna kanalizacija v GJI označena z ATR1=3.

King.GJI in ARSO Lidar podatki

sl-king
Moj.GJI Elektro Kočevje, Trg zbora odposlancev

King.GJI omogoča evidentiranje podatkov o GJI infrastrukturi in pripravo GJI elaboratov sprememb za vseh 15 vrst GJI infrastrukture.

Iz ARSO Lidar podatkov lahko v dwg izrišemo plastnice s poljubno ekvidistanco, lahko izrišemo poljuben vzdolžni prerez ali pa jih uporabimo v King.GJI za kontrolo in izračun višin za potrebe GJI elaborata sprememb.

GJI infrastrukture, kot so elektrika in elektronske komunikacije, imajo lahko nadzemne in podzemne vode. S King.GJI lahko določimo globino podzemnih in višino nadzemnih vodov. King.GJI potem ustrezno izračuna absolutne višine.

King.Cloud in GJI elektronske komunikacije

sl-king
King.Cloud elektronske komunikacije Kočevje

King.Cloud je nova King.Prostor storitev. S King.Cloud lahko svoje podatke oz. svoj projekt vodite v oblaku. Uporabniki lahko skupaj dostopajo do podatkov iz različnih lokacij. King.Cloud že vsebuje modele podatkov, ki ustrezajo GJI evidencam ter ustrezne dodatne sloje glede na različne vrste infrastrukture in glede na potrebe uporabnika.

sl-king
Moj.GJI Elektro Kočevje, Trg zbora odposlancev

King.Cloud za elektronske komunikacije, poleg dodatnih slojev cevi, kablov in vlaken, vsebuje tudi sloj spojnih EK objektov. Kable lahko vežemo na spojne objekte in določimo vezavo vlaken. Avtomatsko lahko izrišemo shemat vezave vlaken in shemat kablov.

Do svojih King.Cloud podatkov lahko dostopate tudi v spletnem pregledovalniku.

Sewer+ Pro in novi ortofoti

Za GURS ortofote 2021 v Sewer+ Pro si prav tako naložite novo verzijo. V videu si lahko pogledate še ostale novosti v Sewer+ Pro.Namestite NOVO verzijo King.Prostor in preizkusite novosti.

Preizkusite tudi NOVO verzijo Sewer+ Pro.