Namenska raba prostora iz občinskih prostorskih aktov

14.06.2018

Generalizirana podrobna namenska raba prostora in podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo, so eni od prvih rezultatov zbirke podatkov novega Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor.

Podatki iz občinskih prostorskih aktov

sl-king
Občina Bovec

Generalizirana podrobna namenska raba prostora so podatki, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor zbralo iz vseh veljavnih občinskih prostorskih aktov na območju države za potrebe spremljanja stanja v prostoru in priprave poročila o prostorskem razvoju. Podatki so dostopni v King.Prostor in vsebujejo tudi povezavo na gradiva veljavnih prostorskih aktov posamezne občine. Gradiva občinskih prostorskih aktov se zbirajo v sklopu Prostorskega informacijskega sistema.

Podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo

Upravni akti, ki se nanašajo na gradnje, so gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ali dokazilo, da ima stavba uporabno dovoljenje, in upravni akti, izdani v postopku inšpekcijskega nadzorstva.
Podatke iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje, so prav tako del zbirke podatkov Prostorskega informacijskega sistema. Podatke v zbirko posredujejo upravni organi, ki so pristojni za izdajo upravnih aktov. V King.Prostor so dostopni javni podatki iz upravnih aktov in parcele upravnih aktov.

Prostorski informacijski sistem Ministrstva za okolje in prostor

sl-king
eProstor, en prostor za vse

Prostorski informacijski sistem je en izmed projektov Programa projektov eProstor, ki ga izvajata Geodetska uprava RS in Ministrstvo za okolje in prostor. Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese pri prostorskem načrtovanju, graditvi objektov in upravljanju z nepremičninami. Pri tem je naloga Prostorskega informacijskega sistema vzpostavitev zbirke podatkov in e-poslovanja pri načrtovanju prostora in graditvi objektov, na način, kot ga predvideva tudi nova prostorska in gradbena zakonodaja.

Program projektov eProstor se bo predvidoma zaključil leta 2021, toda uresničevanje ciljev je že vidno. Podatki iz občinskih prostorskih aktov zbrani na enem mestu - to je do pred kratkim bila znanstvena fantastika, danes pa postaja realnost.