Letališče Jožeta Pučnika, Pristanišče Piran in Železniška postaja Ljubljana so del GJI

09.04.2018

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture (GJI) so na enem mestu zbrani vsi osnovni podatki o infrastrukturnih objektih. Poleg podzemne infrastrukture so del GJI tudi letališča, pristanišča, ceste, železnice in žičnice.

V GJI ni le podzemna infrastruktura

GJI so tisti gradbeno-inženirski objekti, ki služijo izvajanju gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena, ali tvorijo javno omrežje. Vrste evidentirane GJI infrastrukture so:

  • Prometna infrastruktura: ceste, železnice, letališča, pristanišča, žičnice;
  • Energetska infrastruktura: električna energija, zemeljski plin, toplotna energija, nafta in naftni derivati;
  • Komunalna infrastruktura: vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov;
  • Vodna infrastruktura;
  • Drugi objekti v javni rabi: komunikacijska omrežja.

S King.Prostor lahko prav vsa ta omrežja izrišemo v .dwg in dobimo ostale podatke, ki jih zbirni kataster GJI vodi o posamezni infrastrukturi.

Letališča

sl-king
Letališče Jožeta Pučnika, GJI, DPN

S King.Prostor lahko izrišemo GJI podatke za letališča, npr. Letališče Jožeta Pučnika.
Podatki vsebujejo prikaz vzletno pristajalne steze, voznih stez, ploščadi, servisnih cest in celotnega območja letališča.
Iz katastra stavb lahko izrišemo letališke zgradbe, kontrolni stolp, hangarje, skladišča, garaže in drugo.
Obstoječe območje letališča lahko primerjamo z območjem državnega prostorskega načrta v pripravi.

Pristanišča

sl-king
Pristanišče Piran, GJI

Prav tako lahko izrišemo pristanišča, kot je Pristanišče Piran na sliki. Podatki vsebujejo območje pristanišča in točkovne objekte, ki predstavljajo posamezne priveze. Privezi imajo tudi podatek o številki priveza. Skupaj z izrisom rabe zemljišč dobimo definirano območje morja in linije pozidanega zemljišča obale in pomolov.

Ceste in železnice

sl-king
Ljubljanska železniška postaja, GJI, DPN

Tudi ceste in železnice so del GJI. GJI ceste vsebujejo podatke o kategorizaciji, stacionaži, šifri in nazivu odseka. Šifra in naziv odseka se v .dwg izpišeta kot oznaka ob izrisu ceste.
GJI železnice so prav tako opremljene z ustreznimi podatki kot so elektrifikacija, kategorizacija in številka proge. Na primeru ljubljanske železniške postaje vidimo, da GJI poleg železniških prog, vsebuje tudi prikaz železniških postaj.