King.Prostor

en klik do GURS, ZKP, GJI, eVode, ARSO, eVRD, GERK, ... v dwg

 

v21.1.5
 • popravek GJI elaborat za elektro,plin
 • popravek Prostor zoom
v21.1.4
 • GJI: kreiranje tras in višin iz 3D polilinij
 • ZK ukaz za presečišča z zemljiškim katastrom upošteva zkn ali zkp glede na to kaj je včitano oziroma prikazano v dwg
 • Še nekaj drugih popravkov
v21.1.3
 • ARSO Lidar: popravek izračuna višine terena
v21.1.2
 • Prerez: prikaz hišnih številk na stavbah
 • Prerez: izris parcel in stavb v barvah in dwg slojih kot je nastavljeno v samih stilih
 • GJI: določanje višin iz Arso Lidar D96 in D48
 • GJI: kreiranje GJI linij in višin iz 3D polilinij
 • GJI: kreiranje več objektov hkrati iz dwg entitet
 • Prostor: ukaz zkn, za presečišča z ZKN, dodane tudi kolone rang in rang_opis
 • Prostor Pro: včitavanje ARSO lidar po izbrani liniji/poligonu plus buffer
 • Prostor: išči tudi za D96 mapo
 • Prostor Pro: ARSO lidar veliko hitrejše delo
 • GJI EK omrežje: podatki o obstoječih ceveh, kablih in vlaknih ter možnost kreiranja sprememb
 • GJI EK omrežje: vpis številke in oznake iz točke v kable
 • Več drugih popravkov in izboljšav
v21.0.6
 • izris kabla v cevi (pravokotni) v profilu EK trase
 • angleški resursi popravki
v21.0.5
 • delitev GJI trase
 • delitev GJI EK kabla in cevi
 • GJI EK, podpora za vnos, cev v cev
 • GJI EK, izračun odstotka zasedenosti cevi, glede na kable in cevi, ki so v cevi
 • vnos profila GJI trase z višino in širino (dim_y in dim_x)
 • različni DWG izrisi, stavbe po letnicah...
v21.0.4
 • manjše izboljšave in popravki
v21.0.3
 • King.Prostor PRO
 • ARSO Lidar
 • GURS ortofoto
 • King.Prerezi

 

Kontakt

Za vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti podpora@kingprostor.si.