King.Prostor

en klik do Parcel, GJI, eVode, ARSO, eVRD, GERK, ... v dwg

 

v24.2.1
 • novi GJI 3D
 • dodan 3D izris GJI
 • posodobitev priprave GJI elaborata za oddajo na GURS
 • vcitavanje GJI JSON elaborata
v24.1.4
 • uvoz visin iz 2d tock in blokov z atributi za visino
 • dolocanje prikljucnih mest in stavb za GJI
 • za EK tocke in spojke , dolcotiven najblizjih stavb
v24.1.2
 • veliko izboljsav za KIng.GJI elektronske komunikacije
 • hitrejse vcitavanje podatko iz King.Prostor
 • hitrejse delo z King.Cloud projekti
 • podpora za GeoJSON
 • AutoCAD 2024
v23.14.2
 • kontrole za novi GURS GJI elaborat sprememb
v23.12.2
 • zadnji GURS ortofoto posnetki
 • podpora za BricsCAD 2023
v23.11.2
 • popravki za novi json format GURS GJI elaborata
v23.11.1
 • podpora za format GURS GJI elaborata
v22.6.2
v22.5.1
 • BricsCAD 2022
 • ZWCAD 2022
v22.4.3
 • Izbira vec AutoCAD objektov za vcitavanje podatkov s preseciscem z objekti
 • Popravek za delo z datotekami in mapami ki imajo šumnike v imenu
 • vec izboljsav pri vnosu GJI elaboratov
v22.3.3
 • spremembe/popravki za GURS GJI elaborat
 • ZWCAD 2021
v22.1.3
 • popravek za GURS GJI elaborat, zaokrozitev koordinat na dve decimali
v22.1.2
 • popravek za date/time kolono
v22.1.1
 • podpora za AutoCAD 2022
v21.5.4
 • manjsi popravek
v21.5.3
 • popravek za Acad 2010-2013
v21.5.2
 • novi GURS otrofoto
 • uvoz King.Prostor podatkov na območju izbranega objekta - polyline, polygon...
 • izboljšano delovanje filtrov na tabeli sloja
 • v sklopu dejanske rabe - popravek za parcele v bližini in za javno cestno infrastrukturo
 • ukaz za vklop/izklop g4c logiranja
v21.5.1
 • novi GURS otrofoto
 • veliko internih izboljsav v delovanju King.Prostor
v21.4.1
 • Moj GJI izboljsano vcitavanje EK cevi ,kabli ,vodi
 • ZK presecisca, popravek za branje polilinij z loki iz dwg
v21.3.5
 • kopiranje tabele sloja v csv
 • zapis tock linij v sloj/map zakolidzbe
 • uvoz iz shp, ne kreira nove __featid kolone
 • Moje.Zakoličbene točke
 • Briši zunaj območja popravljen, če izberemo polyline Občine ali nekega območja iz King.Prostor
 • Briši zunaj območja popravljen za Moj.GJI EK - cevi, kabli...
 • Multipoligon pri pripravi GJI elaborata
 • Kreiranje linij na poljubnih točkah brez višine
 • poravek da GJI elaborat kreria in uvozi v folderje z č,š,ž
v21.3.3
 • popravek za izvoz multipoligona v SHP
 • izvoz v shp ne izvaza vec __g4c kolon
v21.3.2
 • Prostor ali GSX import podatkov - možno izbrati poljubno zaprto polilinijo za območje uvoza podatkov.
 • Prostor ali GSX okno - lahko se izbere samo občino
 • Prostor ali GSX okno - optimizacija delovanja iskanja po naslovih ali po parcelah
 • Hitrejši uvoz podatkov za velika območja.
 • Posamezen sloj - desni klik, Lastnosti - dodan datum včitanih podatkov in zadnji datum podatkov na King.Prostor
 • Dvojni klik na sloj - odpre tabelo sloja
 • Tabela sloja - Filter sloja - omogočeni filtri sloja, tako da lahko izberemo katero koli kolono tabele, tudi tako, ki je povezana s šifrantom.
 • GJI sloji - linijski GJI sloji vsebujejo podatek o dolžini linje, ki se izračuna iz geometrije; omogočen je tudi filter po dolžini linije.
 • Deluje tudi na BricsCAD V21
 • Optimizirano shranjevanje poligonskih objektov
 • King.Prostor PRO

 • Nov ukaz DJRABA - poleg poročila o presečišču s parcelami omogoča:
  • prikaz in seznam parcel na mojem območju obdelave s površino in dolžino presečišča,
  • prikaz parcel tako, da so razdeljene na posamezne dele po dejanski rabi zemljišč,
  • poročilo iz katerega se vidi tudi površina in dolžina presečišča območja obdelave s parcelo po posamezni dejanski rabi zemljišč,
  • prikaz in seznam parcel, ki so zunaj območja obdelave, so pa v izbrani bližini območja (npr. 0,5 m) za določitev strank v postopku.
 • Z novim ukazom DJRABA izberemo območje in izberemo razširitev območja (buffer) ter razširitev območja za parcele v bližini. Kreira se nova mapa Moje.ZK območje obdelave z dejansko rabo zemljišč. Mapa vsebuje sloje:
  • Moje območje obdelave
  • Presečišče ZKP z mojim območjem obdelave - parcele na robu območja so pokrajšane do meje območja.
  • Presečišče ZKN z mojim območjem obdelave - parcele na robu območja so pokrajšane do meje območja.
  • Presečišče ZKP z dejansko rabo na mojem območju - parcele so razdeljene na dele po različni rabi, tako da se dejansko vidi na katero rabo parcele smo posegli z območjem obdelave. V tabeli sloja je tudi ustrezno poročilo.
  • Presečišče ZKN z dejansko rabo na mojem območju - parcele so razdeljene na dele po različni rabi, tako da se dejansko vidi na katero rabo parcele smo posegli z območjem obdelave. V tabeli sloja je tudi ustrezno poročilo.
  • V pod mapi King.Prostor 'vhodni podatki na mojem območju' so vsi sloji, ki definirajo dejansko rabo zemljišč.
  • V pod mapi sta tudi sloja ZKP zunaj območja in ZKN zunaj območja. V teh slojih se zapišejo parcele, ki niso v izbranem območju, so pa v bližini, na določeni razdalji od zunanjega območja, npr. 0,5 m in jih potrebujemo za določanje strank v postopku zaradi bližine posega.
 • King.GJI

 • Izračun manjkajočih višin - možnost, da se izbere ali se manjkajoče višine na vertexih interpolirajo, če na verteksih obstaja podatek o višini, ali pa se vsi manjkajoči verteksi izračunajo iz ARSO Lidar.
 • Dodane vse vrste infrastrukture.
 • Za vse vrste infrastrukture kreiran ustrezen CC-SI šifrant.
 • V oknih za vnos so označeni atributi, ki so nujni za GURS elaborat za vse vrste infrastrukture.
 • Moj.GJI sloji - dvojni klik odpre tabelo sloja
 • Tabela sloja - Filter sloja - omogočeni filtri sloja, tako da lahko izberemo katero koli kolono tabele, tudi tako, ki je povezana s šifrantom.
 • Moj.GJI sloj linij vsebujejo podatek o dolžini linije, ki se izračuna iz geometrije in je omogočen filter po dolžini linije.
 • Moj.GJI EK: uvoz podatkov na vidnem območju, včita tudi pripadajoče cevi, kable in vode.
 • Moj.GJI EK - GURS je omogčil vpis 'cev v cev'. Cev v cevi se vpiše s SIF_VRSTE=6125 in v podatek ID_TR in ID_UPR_TR se vpiše podatek o cevi v kateri se nahaja.
 • Moj.GJI EK: Omogočen vpis v elaborat kabla, ki je v cevi v cevi.
 • Moj.GJI EK: Cevi, kabli in vodi pri vpisu v elaborat dobijo avtomatsko SIF_VRSTE.
 • Moj.GJI EK: uvoz podatkov o ceveh, izris cevi, vnos podatkov o ceveh in izvoz podatkov o ceveh v elaborat prilagojeno temu, da so FI cevi v GURS GJI evidenci v metrih in da se v MOJ.GJI dela v milimetrih.
 • Moj.GJI EK: optimiziran je izris cevi, cevi v cevi in kablov v cevi.
 • Moj.GJI EK: izračun zasedenosti prilagojen podatkom o FI cevi.
 • Moj.GJI EK: poročila o trasah, ceveh in kablih. Poročilo omogoča prikaz poteka 'trasa - cev - kabel', s tem, da je za vsako cev prikazan tudi podatek ali je ta cev v zunanji cevi, ali ta cev vsebuje kakšno notranjo cev in kateri kabli so vse v obravnavani cevi, v zunanji cevi in v notranjih ceveh.
 • Moj.GJI EK: kreiranje spojk - edit okno omogoča tako kot na ostalih, da si zapomni zadnje vnešene vrednosti.
 • Moj.GJI EK: vnos kabla od spojke do spojke omogoča, da če je v eni točki več spojk, da se klikom na spojko odpre okno za izbiro s katero spojko v tej točki želimo povezati kabel.
v21.1.5
 • popravek GJI elaborat za elektro,plin
 • popravek Prostor zoom
v21.1.4
 • GJI: kreiranje tras in višin iz 3D polilinij
 • ZK ukaz za presečišča z zemljiškim katastrom upošteva zkn ali zkp glede na to kaj je včitano oziroma prikazano v dwg
 • Še nekaj drugih popravkov
v21.1.3
 • ARSO Lidar: popravek izračuna višine terena
v21.1.2
 • Prerez: prikaz hišnih številk na stavbah
 • Prerez: izris parcel in stavb v barvah in dwg slojih kot je nastavljeno v samih stilih
 • GJI: določanje višin iz Arso Lidar D96 in D48
 • GJI: kreiranje GJI linij in višin iz 3D polilinij
 • GJI: kreiranje več objektov hkrati iz dwg entitet
 • Prostor: ukaz zkn, za presečišča z ZKN, dodane tudi kolone rang in rang_opis
 • Prostor Pro: včitavanje ARSO lidar po izbrani liniji/poligonu plus buffer
 • Prostor: išči tudi za D96 mapo
 • Prostor Pro: ARSO lidar veliko hitrejše delo
 • GJI EK omrežje: podatki o obstoječih ceveh, kablih in vlaknih ter možnost kreiranja sprememb
 • GJI EK omrežje: vpis številke in oznake iz točke v kable
 • Več drugih popravkov in izboljšav
v21.0.6
 • izris kabla v cevi (pravokotni) v profilu EK trase
 • angleški resursi popravki
v21.0.5
 • delitev GJI trase
 • delitev GJI EK kabla in cevi
 • GJI EK, podpora za vnos, cev v cev
 • GJI EK, izračun odstotka zasedenosti cevi, glede na kable in cevi, ki so v cevi
 • vnos profila GJI trase z višino in širino (dim_y in dim_x)
 • različni DWG izrisi, stavbe po letnicah...
v21.0.4
 • manjše izboljšave in popravki
v21.0.3
 • King.Prostor PRO
 • ARSO Lidar
 • GURS ortofoto
 • King.Prerezi

 

Kontakt

Za vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti podpora@kingprostor.si.