King.Prostor

en klik do Parcel, GJI, eVode, ARSO, eVRD, GERK, ... v dwg

 

12.5.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
7.5.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
28.4.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
22.4.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
14.4.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
7.4.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
1.4.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni GURS podatki: DTM - Zbirka topografskih podatkov
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
24.3.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
18.3.2024
Nov sloj
 • V King.Prostor je dodan nov GURS sloj Mreža razdelitve na liste merila 1:5.000.
17.3.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
10.3.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
5.3.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
4.3.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
25.2.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
21.2.2024
King.Prostor v24.4.2.22505
 • Nove GURS Ortofoto podloge 2023 v D96 in D48
19.2.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
12.2.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
4.2.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
28.1.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
21.1.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
14.1.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • Posodobljeni podatki: Seznami davčnih zavezancev pri prikazu podatkov o lastniku in upravljavcu (pravne osebe)
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja, določena na podlagi občinskih odlokov.
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
7.1.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
2.1.2024
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Območja bonitete zemljišč, Skupni sloj dejanske rabe
27.12.2023
Nov sloj in posodobljeni podatki
 • V King.Prostor je dodan nov sloj katastra nepremičnin, in sicer Območja bonitete zemljišč.
 • Posodobljeni UA podatki iz upravnih aktov s področja graditve objektov (točke in območja).
 • Posodobljeni OSM podatki: OpenStreetMap podatki o krajih, stavbah in drugih objektih, cestah in železnicah, prometu, rabi in pokritosti zemljišč, vodah in naravi.
24.12.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
17.12.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Opozorilna karta poplav (zelo redke poplave) in Območja poplavljanja.
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
10.12.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
3.12.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
26.11.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
19.11.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
5.11.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
22.10.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
15.10.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
8.10.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Omrežne priključne točke
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
1.10.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
24.9.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
17.9.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
10.9.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja. Na porečjih Kamniške Bistrice, Gradaščice, Rižane, Badaševice in jadranskih rek so določena oz. posodobljena območja poplavljanja. Na porečjih Kamniške Bistrice, Rinže, Tolminke in Soče so območja poplavljanja tudi razvrščena glede na vrsto poplave.
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
3.9.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
27.8.2023
Novi in posodobljeni podatki
 • Novo: GJI - Izračun varovalnih pasov za nove podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
20.8.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
13.8.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
6.8.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
30.7.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine
23.7.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Parcele, zemljišča pod stavbo
16.7.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
9.7.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
2.7.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK.
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
25.6.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Novi podatki Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
18.6.2023
Novi GURS GJI sloji in posodobljeni podatki
 • Novi GURS GJI podatki: V King.Prostor je nova mapa NOVO! GJI - Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, kjer so novi GJI sloji in podatki iz nove GURS GJI distribucije
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
11.6.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
4.6.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja. Posodobljeni so podatki ocene poplavne nevarnosti na porečju Mure (območje 27) in na porečju Save (območje 15).
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
28.5.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
21.5.2023
Nova D48 mapa in posodobljeni podatki
 • King.Prostor omogoča novo D48 mapo za uvoz podatkov v D48 koordinatnem sistemu. Za uvoz ažurnih pdoatkov v D48 uporabite mapo D48 (beta) King.Prostor.
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe
14.5.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja v D96 in D48. Posodobljeni so podatki ocene poplavne nevarnosti na porečju Savinje, Vipave, Pivke in Reke ter na porečju Mestinjščice. Ocene poplavne nevarnosti zdaj obsegajo 24 območij obdelave skupne površine 7741 km2.
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
7.5.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
30.4.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
23.4.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
16.4.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
10.4.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
4.4.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
26.3.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni UA podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
19.3.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
14.3.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja v D96 in D48. Spremenila so se vodovarstvena območja, določena na podlagi občinskih odlokov, ki je bil posodobljen na območju občin Bistrica ob Sotli, Bovec, Brežice, Cerklje na Gorenjskem, Cerknica, Cerkno, Gorenja vas-Poljane, Idrija, Kobarid, Laško, Litija, Nova Gorica, Rečica ob Savinji, Tolmin, Velike Lašče in Železniki.
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
12.3.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
9.3.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
5.3.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
3.3.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
27.2.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
22.2.2023
NOVO! Stilizacija izrisa za geodetski načrt in posodobljeni podatki
 • Izris katastra nepremičnin, parcel, daljic in stavb in GJI v skladu s Topografskim ključem.
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
13.2.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Prostorske enote, ulice, naslovi v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Daljice parcel v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
6.2.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: katasterske občine, parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
3.2.2023
NOVO! Podatki o naslovih
 • V King.Prostor so dodani novi sloji občine, naselja, ulice in naslovi iz prenovljenih GURS evidenc o Prostorskih enotah, ulicah in naslovih. Podatki o naslovih vsebujejo poleg občine, naselja, ulice in hišne številke tudi podatek o ostalih prostorskih enotah tega naslova, kot so krajevna skupnost, upravna enota, četrtna skupnost, statistična regija, poštni okoliš itd. Podatki so omogočeni v D96 in D48.
25.1.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
22.1.2023
NOVO! Podatki o daljicah parcel
 • V King.Prostor je dodan nov sloj katastra nepremičnin, in sicer daljice parcel. Daljice parcel imajo podatek o položajni natančnosti in upravnem statusu. Osnovni izris je omogočen po položajni natančnosti. Dodaten DWG izris pa je omogočen po upravnem statusu (urejena oz. ni urejena). Nov sloj Daljice je omogočen v D96 in D48.
16.1.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
15.1.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
8.1.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
2.1.2023
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
21.12.2022
NOVO! Podatki o stavbah iz katastra nepremičnin
 • V King.Prostor so štirje novi sloji podatkov o stavbah iz katastra nepremičnin: Stavbe nadzemni tlorisi, Stavbe podzemni tlorisi, Stavbe tlorisi in Stavbe tlorisi zemljišča pod stavbam v D96 in D48
18.12.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
13.12.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: DTM - Zbirka topografskih podatkov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: REZI - Register zemljepisnih imen v D96 in D48
 • Posodobljeni DRSI podatki: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
12.12.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
5.12.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
4.12.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.12.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
30.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
27.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
22.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
20.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
15.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
13.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
6.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.11.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
31.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
24.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
23.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
17.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
16.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
13.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Skupni sloj dejanske rabe v D96 in D48
12.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin: Katasterske občine, Parcele, zemljišča pod stavbo v D96 in D48
9.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.10.2022
NOVO! Podatki skupnega sloja dejanske rabe
 • V King.Prostor je dodan nov sloj katastra nepremičnin - Skupni sloj dejanske rabe. Podatki so dodatno povezani s šifrantom vrste dejanske rabe. Sloj je omogočen v D96 in D48.
6.10.2022
NOVO! Podatki o zemljiščih pod stavbo na parcelah
 • V King.Prostor je dodan nov sloj katastra nepremičnin - Zemljišče pod stavbo na parcelah. Podatki so dodatno povezani s podatki o katasterski občini, številki parcele, številki stavbe in šifrantom o vrsti povezave stavba - parcela. Sloj je omogočen v D96 in D48.
1.10.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Kataster nepremičnin, Parcele v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
19.9.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.9.2022
NOVO! Podatki o parcelah
 • Novi podatki o parcelah so povezani s podatki o občini, namenski rabi, dejanski rabi, lastniku (pravne osebe), deležu lastništva in upravljavcu v D96 in D48. Parcele se izrišejo v različnih barvah glede na podatek o lastništvu oz. o javnem dobru.
11.9.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Parcele v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
4.9.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
28.8.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
22.8.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Parcele v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.8.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.8.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.8.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Parcele v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
30.7.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
29.7.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
25.7.2022
NOVO! Nov sloj parcel
 • Dodan je nov sloj Parcele iz katastra nepremičnin v D96 in D48. To so podatki prenovljenega sistema za distribucijo podatkov Geodetske uprave. Vse King.Prostor funkcionalnosti v povezavi s parcelami bodo v kratkem dostopne za uporabo z novim slojem Parcel. Do takrat pa so v King.Prostoru še dostopni sloji zemljiškega katastra s stanjem podatkov 26.5.2022.
24.7.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
17.7.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
10.7.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
3.7.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
26.6.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
19.6.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
12.6.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
5.6.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.6.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
29.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
24.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
22.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni ESZ podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
18.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
16.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
9.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
8.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
2.5.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
26.4.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
24.4.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
18.4.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
11.4.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
10.4.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
5.4.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
3.4.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: DTM - Zbirka topografskih podatkov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
30.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
27.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
24.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
20.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
14.3.2022
Novi in posodobljeni podatki
 • OPN Občina Ajdovščina - dva nova sloja: Enote urejanja prostora in Podrobna namenska raba prostora (ko bo nov OPN Občina Ajdovščina del zbirnih slojev OPN bo sloj odstranjen)
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
13.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
7.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
6.3.2022
Novi in posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
2.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
1.3.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
27.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
25.2.2022
Novi in posodobljeni podatki
 • Novi ZGS podatki: Izvleček osnutkov gozdnogospodarskih načrtov (GGN) gozdnogospodarskih območji (GGO) Slovenije 2021 - 2030 v D96. Dodano je 40 novih slojev za 16 različnih funkcij.
 • Posodobljeni ZGS podatki: Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
22.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96
21.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
20.2.2022
Novi in posodobljeni podatki
 • Dodana dva nova sloja GURS podatkov: DTM - Zbirka topografskih podatkov, Relief, Plastnice in višinske točke v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: DTM - Zbirka topografskih podatkov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
14.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
13.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
7.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
6.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni ESZ podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni UA podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo v D96 in D48
 • Posodobljeni OSM - OpenStreetMap podatki v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
3.2.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
30.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
25.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
23.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: REZI - Register zemljepisnih imen v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
17.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96
10.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
9.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS v D96 in D48
8.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
5.1.2022
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
28.12.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
26.12.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
21.12.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
19.12.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.12.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
12.12.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
5.12.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
30.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
28.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Katastrske občine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
24.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
23.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
22.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
21.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
16.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
14.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
8.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
7.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
2.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
1.11.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
26.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
24.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
21.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
18.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni OSM - OpenStreetMap podatki v D96 in D48
13.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
5.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
3.10.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
2.10.2021
Novi opis podatkov in posodobljeni podatki
 • Novi opisi podatkov v zbirki eVode - Hidrografija za točkovne, linijske in ploskovne objekte voda, za površinske vode in za ostale linijske in ploskovne objekte.
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja v D96 in D48. Popravljeni so podatki ocene poplavne nevarnosti (21. območje, Vipava).
27.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
20.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48. V vodnem katastru so bile v zbirki podatkov ogroženih območij posodobljene integralna karta poplavne nevarnosti, integralna karta razredov poplavne nevarnosti in integralna karta globin pri Q100..
13.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
5.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
3.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
29.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
24.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
22.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
17.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
9.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
8.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48. V vodnem katastru so bile v zbirki podatkov ogroženih območij posodobljene integralna karta poplavne nevarnosti, integralna karta razredov poplavne nevarnosti in integralna karta globin pri Q100..
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
31.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
27.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja v D96 in D48. Spremenila so se vodovarstvena območja, določena na podlagi občinskih odlokov, ki je bil posodobljen na območju občine Medvode.
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija, Vodna zemljišča, Vodna knjiga v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
25.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
19.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
12.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
11.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
5.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
4.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
28.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
27.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
22.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
20.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
13.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
8.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
6.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
30.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
26.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
23.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
20.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
19.5.2021
Vodna zemljišča s priobalnim pasom NOVO!
 • Omogočeni so novi sloji v delu Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom. Izračuni so narejeni na osnovi podatkov o vodnih zemljiščih katastra eVode. Za vodna zemljišča morja je narejen izračun območji s priobalnim pasom 25 m. Za vodna zemljišča stoječih in tekočih celinskih voda pa so narejeni izračuni območji s 5 m, 15 m in 40 m priobalnim pasom.
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
16.5.2021
GJI - Izračun varovalnih pasov NOVO!
 • Omogočeni so novi sloji v delu GJI - Izračun varovalnih pasov. Prikazani so varovalni pasovi za kanalizacijsko, vodovodno, elektro, plinovodno, vročevodno, elektro komunikacijsko, cestno in železniško omrežje v d96 in d48. Izračun je informativen in je narejen glede na običajne širine varovalnega pasu za posamezno vrsto infrastrukture in lokacijsko natančnost GJI podatkov. Širina varovanega pasa in opis izračuna je zapisana v atributnih podatkih.
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
11.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
9.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
4.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
2.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja, določena na podlagi občinskih odlokov in Podatki ocene poplavne nevarnosti, Območja poplavljanja in Območja HHM za območja poplavljanja v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
26.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, KS, REN v D96 in D48
23.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
20.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
18.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
12.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
11.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
6.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
5.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, ZK, REN v D96 in D48
4.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
28.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
23.3.2021
King.Prostor v21.5.1
 • Nove GURS Ortofoto podloge v D96 in D48
23.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
21.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
16.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
 • Posodobljeni OSM - OpenStreetMap podatki v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija, Vodna zemljišča in Vodna knjiga v D96 in D48.
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
14.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
9.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
7.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
3.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
2.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
28.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
23.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
21.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
15.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
14.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Katastrske občine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
10.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
7.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
2.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, ZKN daljice v D96 in D48
31.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
24.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
18.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
17.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
12.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
11.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
10.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
3.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
28.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
27.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
23.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni OSM - OpenStreetMap podatki v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
22.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja zelo redkih poplav, Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
20.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
18.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, ZKN daljice v D96 in D48
14.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
13.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
7.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
6.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
30.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
29.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki ocene poplavne nevarnosti: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
27.11.2020
Novi šifranti, nove stilizacije
 • Podatki Evidence stavbnih zemljišč so povezani s podatki o dejanski rabi stavbnih zemljišč, kar se vidi v atributnih podatkih. Narejena je tudi stilizacija izrisa glede na dejansko rabo stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Moj.GJI mape za vodovod in kanalizacijo oz. sloja točkastih objektov v teh mapah imajo zdaj možnost, da za OZNAKO poleg prostega vnosa, izberemo tip objekta iz šifranta. Šifrant za vodovodne objekte vsebuje 24 tipov objektov in za kanalizacijske objekte 31 tipov objektov. Za točkaste objekte je možno izbrati Katastrski izris, ki objekte izriše z blocki glede na tip objekta in z ustreznimi labelami.
23.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
22.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Direkcija RS za vode zdaj omogoča podatke Vodnega katastra v koordinatnem sistemu D96. V King.Prostor so podatki omogočeni in posodobljeni v D96 in D48 mapah.
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
18.11.2020
Novi GURS GJI sloji podatkov
 • Dodano je 5 novih slojev podatkov iz evidence GURS GJI: ARSO objekti za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov v D96 in D48. Podatki so povezani z ustreznimi šifranti.
16.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
13.11.2020
Nova verzija King.Prostor 21.3.2
10.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: DTM - Zbirka topografskih podatkov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: REZI - Register zemljepisnih imen v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
8.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
4.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
2.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
1.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
25.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
19.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
18.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
12.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
11.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
5.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
4.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
1.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
29.9.2020
Novi sloji
 • Evidenca stavbnih zemljišč je nov sloj dodan v D96 in D48 mapah. To je nova evidenca, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Prvi masovni zajem podatkov še poteka, tako da podatki še niso dostopni za vse občine.
 • Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture - trije novi sloji dodani v D96 in D48 mapah. Prav tako se podatki še zbirajo. Podatki o zemljiščih občinskih cest še niso dostopni za vse občine, kot tudi niso dostopni še vsi podatki o zemljiščih javne železniške infrastrukture.
28.9.2020
Posodobljeni podatki in nove funkcionalnosti
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • ZKN sloj v D96 in D48 z novo stilizacijo izrisa glede na lastnika in upravljavca parcele.
 • Nova funkcionalnost - Presečišče ZKN parcel z območjem posega in poročilo o parcelah z ZKN podatki
27.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
21.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
20.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
17.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz prostorskih aktov državnih in občinskih - podatki tudi transformirani in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
14.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
13.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
6.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KO, ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
1.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
31.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki ZK v D96 in D48
30.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
24.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
23.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE v D96 in D48
16.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
9.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
2.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Novo v sklopu eVode - dodani so podatki iz evidenc Vodne knjige. King.Prostor ima tri nove sloje: Koncesija za vse rabe vode, Vodna dovoljenja za vse vrste rab in Vodna soglasja
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
17.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
12.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
5.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
28.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: REZI-Register zemljepisnih imen v D96 in D48
21.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki o Vodnih zemljiščih, eVode. Podatki so zdaj dostopni v D96 koordinatnem sistemu in so omogočeni v King.Prostor D96 mapi
 • Posodobljeni podatki iz prostorskih aktov državnih in občinskih - podatki tudi transformirani in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
14.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
7.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
2.6.2020
ARSO Lidar podatki
 • Optimizirali smo dostop do ARSO Lidar podatkov kar v King.Prostor opazno pospeši delo s temi podatki
 • Pospešena je funkcionalnost izrisa plastnic in izrisa prereza
31.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki in prilagojeni novi strukturi: Pravni režim varstva kulturne dediščine
24.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
17.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
10.5.2020
Novo na King.Prostor podatkih
 • Prostorski akti državni in občinski - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Vodni kataster - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Gozdovi - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Arso vsi podatki: Narava, Okolje, Potresi, Vode, Vreme, Veter, Zrak - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Vodni kataster, Podatki ocene poplavne nevarnosti - posodobljen sloj Območja poplavljanja
 • Vodni kataster, Meja sektorjev območji DRSV - nov sloj v Vodnem katastru
 • Gozdovi - podatki posodobljeni
 • Arso vsi podatki: Narava, Okolje, Potresi, Vode, Vreme, Veter, Zrak - podatki posodobljeni
 • Arso, Okolje - omogočen tudi sloj Predhodnih Aglomeracij 2005-2017
 • Arso, Vreme - Padavine povprečno na leto, Temperature povprečno, Sonce - dodani novi sloji, ki jih je ARSO objavil za leta 1981-2010
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
7.5.2020
Nove stilizacije izrisa
 • Omogočena dodatna stilizacija Katastra stavb po letnici izgradnje stavbe
 • Omogočena dodatna stilizacija elektronskih komunikacij po lastniku oz. matični št. lastnika objekta
5.5.2020
King.Prostor različica 21.0.4
 • manjše izboljšave in popravki
3.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
26.4.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI
24.4.2020
Skupna dejanska raba zemljišča za posamezno parcelo
 • ZKP in ZKN parcele imajo nov atribut Skupna dejanska raba, kjer so prikazane vse dejanske rabe zemljišča te parcele in deleži površine parcele s posamezno vrsto rabe
23.4.2020
Posodobljeni podatki
 • REZI - Register zemljepisnih imen, GURS
22.4.2020
Posodobljeni podatki
 • eVRD - Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • eVode - Vodni kataster - Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globine vode pri pretoku Q100
22.4.2020
Nova sloja v ZK - Zemljiški kataster
 • Območja enakih bonitet
 • Skupni sloj dejanske rabe zemljišč - nov GURS sloj o katerem lahko več preberete na povezavi
20.4.2020
GURS podatki
 • GURS je v času od 1.4. do 20.4. izvedel prehod na novo podatkovno strukturo
 • Osveženi so ZK in REN podatki in prilagojeni novi strukturi podatkov
 • Osveženi so tudi ostali GURS podatki KS, RPE, GJI
15.4.2020
OPN MO Velenje podatki
 • Začasno omogočen sloj OPN MO Velenje - Podrobna namenska raba prostora (ko bo nov OPN MO Velenje del zbirnega sloja OPN bo sloj odstranjen)
9.4.2020
King.Prostor mape
 • King.Prostor mape - privzeta mapa za uvoz je D96 M500
 • King.Prostor drevo ima odprte le tiste mape, kjer so sloji z včitanimi podatki
8.4.2020
Novi OSM podatki
 • OSM mapa posodobljena in dodanih 16 novih slojev
 • Stilizacija OSM stavb spremenjena tako, da so v dwg prikazani nazivi stavb
1.4.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni RABA in GERK podatki
 • GURS ZK, REN, KS, RPE, GJI podatki se predvidoma ne bodo osveževali naslednjih 14 dni. GURS je podatke zamrznil na stanje 31.3.2020 do izvedbe prehoda na novo podatkovno strukturo.
30.3.2020
King.Prostor v20 build (14919)
 • King.Prostor Pro
29.3.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI
20.3.2020
izris za ZKN daljice
 • ZKN daljice se v dwg izrišejo v različnih CAD slojih, barvah in debelinah glede na rang oz. lokacijsko natančnost
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI

 

 

Kontakt

Za vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti podpora@kingprostor.si.