King.Prostor

en klik do GURS, ZKP, GJI, eVode, ARSO, eVRD, GERK, ... v dwg

 

20.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48. V vodnem katastru so bile v zbirki podatkov ogroženih območij posodobljene integralna karta poplavne nevarnosti, integralna karta razredov poplavne nevarnosti in integralna karta globin pri Q100..
13.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
5.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
3.9.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
29.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
24.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
22.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
17.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
9.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
8.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.8.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globina vode pri pretoku Q100 v D96 in D48. V vodnem katastru so bile v zbirki podatkov ogroženih območij posodobljene integralna karta poplavne nevarnosti, integralna karta razredov poplavne nevarnosti in integralna karta globin pri Q100..
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
31.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
27.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja v D96 in D48. Spremenila so se vodovarstvena območja, določena na podlagi občinskih odlokov, ki je bil posodobljen na območju občine Medvode.
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija, Vodna zemljišča, Vodna knjiga v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
25.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
19.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
12.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
11.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
7.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
5.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
4.7.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
28.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
27.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
22.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
20.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
14.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
13.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
8.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
6.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
1.6.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
30.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
26.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
23.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki: GJI - Izračun varovalnih pasov v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
20.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
19.5.2021
Vodna zemljišča s priobalnim pasom NOVO!
 • Omogočeni so novi sloji v delu Vodna zemljišča - Izračun območji vodnih zemljišč s priobalnim pasom. Izračuni so narejeni na osnovi podatkov o vodnih zemljiščih katastra eVode. Za vodna zemljišča morja je narejen izračun območji s priobalnim pasom 25 m. Za vodna zemljišča stoječih in tekočih celinskih voda pa so narejeni izračuni območji s 5 m, 15 m in 40 m priobalnim pasom.
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
16.5.2021
GJI - Izračun varovalnih pasov NOVO!
 • Omogočeni so novi sloji v delu GJI - Izračun varovalnih pasov. Prikazani so varovalni pasovi za kanalizacijsko, vodovodno, elektro, plinovodno, vročevodno, elektro komunikacijsko, cestno in železniško omrežje v d96 in d48. Izračun je informativen in je narejen glede na običajne širine varovalnega pasu za posamezno vrsto infrastrukture in lokacijsko natančnost GJI podatkov. Širina varovanega pasa in opis izračuna je zapisana v atributnih podatkih.
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
11.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
9.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
4.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
2.5.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja, določena na podlagi občinskih odlokov in Podatki ocene poplavne nevarnosti, Območja poplavljanja in Območja HHM za območja poplavljanja v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
26.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, KS, REN v D96 in D48
23.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
20.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
18.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
12.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
11.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, KS, GJI v D96 in D48
6.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK daljice v D96 in D48
5.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija in Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, ZK, REN v D96 in D48
4.4.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
28.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: RPE, GJI v D96 in D48
23.3.2021
King.Prostor v21.5.1
 • Nove GURS Ortofoto podloge v D96 in D48
23.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
21.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
16.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
 • Posodobljeni OSM - OpenStreetMap podatki v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Hidrografija, Vodna zemljišča in Vodna knjiga v D96 in D48.
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
14.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
9.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
7.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
3.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
2.3.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
28.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
23.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
21.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
15.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
14.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: Katastrske občine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
10.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
7.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
2.2.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, ZKN daljice v D96 in D48
31.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
24.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
18.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
17.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
12.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
11.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
10.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja v D96 in D48.
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
3.1.2021
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
28.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
27.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
23.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni OSM - OpenStreetMap podatki v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
22.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov v D96 in D48
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodovarstvena območja v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVode podatki: Območja zelo redkih poplav, Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48.
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
20.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
18.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, ZKN daljice v D96 in D48
14.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
13.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
7.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
6.12.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
30.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
29.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki ocene poplavne nevarnosti: Območja poplavljanja in Območja hidrološko-hidravličnega modeliranja za območja poplavljanja v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
27.11.2020
Novi šifranti, nove stilizacije
 • Podatki Evidence stavbnih zemljišč so povezani s podatki o dejanski rabi stavbnih zemljišč, kar se vidi v atributnih podatkih. Narejena je tudi stilizacija izrisa glede na dejansko rabo stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Moj.GJI mape za vodovod in kanalizacijo oz. sloja točkastih objektov v teh mapah imajo zdaj možnost, da za OZNAKO poleg prostega vnosa, izberemo tip objekta iz šifranta. Šifrant za vodovodne objekte vsebuje 24 tipov objektov in za kanalizacijske objekte 31 tipov objektov. Za točkaste objekte je možno izbrati Katastrski izris, ki objekte izriše z blocki glede na tip objekta in z ustreznimi labelami.
23.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
22.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVode podatki: Direkcija RS za vode zdaj omogoča podatke Vodnega katastra v koordinatnem sistemu D96. V King.Prostor so podatki omogočeni in posodobljeni v D96 in D48 mapah.
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
18.11.2020
Novi GURS GJI sloji podatkov
 • Dodano je 5 novih slojev podatkov iz evidence GURS GJI: ARSO objekti za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov v D96 in D48. Podatki so povezani z ustreznimi šifranti.
16.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
13.11.2020
Nova verzija King.Prostor 21.3.2
10.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: DTM - Zbirka topografskih podatkov v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: REZI - Register zemljepisnih imen v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
8.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
4.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije v D96 in D48
2.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
1.11.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Direkcije RS za infrastrukturo: Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Evidence stavbnih zemljišč v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
25.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
19.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
18.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
12.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
11.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
5.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
4.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
1.10.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
29.9.2020
Novi sloji
 • Evidenca stavbnih zemljišč je nov sloj dodan v D96 in D48 mapah. To je nova evidenca, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Prvi masovni zajem podatkov še poteka, tako da podatki še niso dostopni za vse občine.
 • Dejanska raba zemljišč javne državne in občinske cestne ter javne železniške infrastrukture - trije novi sloji dodani v D96 in D48 mapah. Prav tako se podatki še zbirajo. Podatki o zemljiščih občinskih cest še niso dostopni za vse občine, kot tudi niso dostopni še vsi podatki o zemljiščih javne železniške infrastrukture.
28.9.2020
Posodobljeni podatki in nove funkcionalnosti
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96 in D48
 • ZKN sloj v D96 in D48 z novo stilizacijo izrisa glede na lastnika in upravljavca parcele.
 • Nova funkcionalnost - Presečišče ZKN parcel z območjem posega in poročilo o parcelah z ZKN podatki
27.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
21.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
20.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
17.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki iz prostorskih aktov državnih in občinskih - podatki tudi transformirani in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
14.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D96
13.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN v D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KS, RPE, GJI v D96 in D48
6.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: KO, ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
1.9.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
31.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki ZK v D96 in D48
30.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
24.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: GJI v D96 in D48
23.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE v D96 in D48
16.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
9.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
2.8.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni eVRD podatki: Pravni režim varstva kulturne dediščine v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
26.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Novo v sklopu eVode - dodani so podatki iz evidenc Vodne knjige. King.Prostor ima tri nove sloje: Koncesija za vse rabe vode, Vodna dovoljenja za vse vrste rab in Vodna soglasja
 • Posodobljeni eVode podatki: Vodna zemljišča v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
17.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
12.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
5.7.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
28.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni GURS podatki: REZI-Register zemljepisnih imen v D96 in D48
21.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni podatki o Vodnih zemljiščih, eVode. Podatki so zdaj dostopni v D96 koordinatnem sistemu in so omogočeni v King.Prostor D96 mapi
 • Posodobljeni podatki iz prostorskih aktov državnih in občinskih - podatki tudi transformirani in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
14.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
7.6.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
2.6.2020
ARSO Lidar podatki
 • Optimizirali smo dostop do ARSO Lidar podatkov kar v King.Prostor opazno pospeši delo s temi podatki
 • Pospešena je funkcionalnost izrisa plastnic in izrisa prereza
31.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni eVRD podatki in prilagojeni novi strukturi: Pravni režim varstva kulturne dediščine
24.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
17.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
10.5.2020
Novo na King.Prostor podatkih
 • Prostorski akti državni in občinski - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Vodni kataster - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Gozdovi - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Arso vsi podatki: Narava, Okolje, Potresi, Vode, Vreme, Veter, Zrak - podatki transformirani z VMT4 transformacijo in omogočeni v King.Prostor D96 mapah
 • Vodni kataster, Podatki ocene poplavne nevarnosti - posodobljen sloj Območja poplavljanja
 • Vodni kataster, Meja sektorjev območji DRSV - nov sloj v Vodnem katastru
 • Gozdovi - podatki posodobljeni
 • Arso vsi podatki: Narava, Okolje, Potresi, Vode, Vreme, Veter, Zrak - podatki posodobljeni
 • Arso, Okolje - omogočen tudi sloj Predhodnih Aglomeracij 2005-2017
 • Arso, Vreme - Padavine povprečno na leto, Temperature povprečno, Sonce - dodani novi sloji, ki jih je ARSO objavil za leta 1981-2010
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
7.5.2020
Nove stilizacije izrisa
 • Omogočena dodatna stilizacija Katastra stavb po letnici izgradnje stavbe
 • Omogočena dodatna stilizacija elektronskih komunikacij po lastniku oz. matični št. lastnika objekta
5.5.2020
King.Prostor različica 21.0.4
 • manjše izboljšave in popravki
3.5.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI v D96 in D48
 • Posodobljeni podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano: RABA in GERK v D96 in D48
26.4.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI
24.4.2020
Skupna dejanska raba zemljišča za posamezno parcelo
 • ZKP in ZKN parcele imajo nov atribut Skupna dejanska raba, kjer so prikazane vse dejanske rabe zemljišča te parcele in deleži površine parcele s posamezno vrsto rabe
23.4.2020
Posodobljeni podatki
 • REZI - Register zemljepisnih imen, GURS
22.4.2020
Posodobljeni podatki
 • eVRD - Pravni režim varstva kulturne dediščine
 • eVode - Vodni kataster - Poplavna nevarnost, Razredi poplavne nevarnosti in Globine vode pri pretoku Q100
22.4.2020
Nova sloja v ZK - Zemljiški kataster
 • Območja enakih bonitet
 • Skupni sloj dejanske rabe zemljišč - nov GURS sloj o katerem lahko več preberete na povezavi
20.4.2020
GURS podatki
 • GURS je v času od 1.4. do 20.4. izvedel prehod na novo podatkovno strukturo
 • Osveženi so ZK in REN podatki in prilagojeni novi strukturi podatkov
 • Osveženi so tudi ostali GURS podatki KS, RPE, GJI
15.4.2020
OPN MO Velenje podatki
 • Začasno omogočen sloj OPN MO Velenje - Podrobna namenska raba prostora (ko bo nov OPN MO Velenje del zbirnega sloja OPN bo sloj odstranjen)
9.4.2020
King.Prostor mape
 • King.Prostor mape - privzeta mapa za uvoz je D96 M500
 • King.Prostor drevo ima odprte le tiste mape, kjer so sloji z včitanimi podatki
8.4.2020
Novi OSM podatki
 • OSM mapa posodobljena in dodanih 16 novih slojev
 • Stilizacija OSM stavb spremenjena tako, da so v dwg prikazani nazivi stavb
1.4.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni RABA in GERK podatki
 • GURS ZK, REN, KS, RPE, GJI podatki se predvidoma ne bodo osveževali naslednjih 14 dni. GURS je podatke zamrznil na stanje 31.3.2020 do izvedbe prehoda na novo podatkovno strukturo.
30.3.2020
King.Prostor v20 build (14919)
 • King.Prostor Pro
29.3.2020
Posodobljeni podatki
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI
20.3.2020
izris za ZKN daljice
 • ZKN daljice se v dwg izrišejo v različnih CAD slojih, barvah in debelinah glede na rang oz. lokacijsko natančnost
 • Posodobljeni GURS podatki: ZK, REN, KS, RPE, GJI

 

 

Kontakt

Za vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti podpora@kingprostor.si.