Video - Dejanska raba zemljišč

30.01.2021

V prejšnjem blogu Kateri del parcele je vodno zemljišče? smo pisali o Dejanski rabi zemljišč v King.Prostor in kaj vse nam omogoča.

Zdaj si lahko še v videu pogledamo, kako preverimo ali posegamo na vodna, kmetijska, gozdna, cestna ali železniška zemljišča na praktičnem primeru poljubnega območja graditve objekta ter na primeru območja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).


Vsebina videa:

  • 0:27 - izberemo moje območje obdelave, za katero dobimo novo mapo Moj.ZK urejen glede na dejansko rabo zemljišč. V vhodnih podatkih dobimo parcele na mojem območju.

  • 1:50 - presečišče parcel z mojim območjem. Parcele so obrezane na meji območja. Prikazana je velikosti posega na parcelo oz. podatek o presečiščni površini, dolžini in obsegu. Dobimo poročilo o parcelah na mojem območju, ki ga enostavno kopiramo in prilepimo v Excel.

  • 3:39 - presečišče parcel z dejansko rabo na mojem območju. Parcele so razdeljene na dele glede na vrsto dejanske rabe zemljišč. Različne vrste rab se vodijo ločeno v svojih matičnih evidencah. Dejanske rabe se lahko med sabo prekrivajo, takrat govorimo o hkratni rabi zemljišča. Vsak del parcele ima podatke o presečišču in o dejanski rabi za ta del parcele. Podatki so povezani s podatki iz matičnih evidenc rabe. Ti podatki so tudi v poročilu o parcelah glede na dejansko rabo zemljišč.

  • 10:15 - parcele zunaj območja. To so parcele, ki so znotraj območja približevanja, za določitev stranskih udeležencev v postopku graditve. Poljubno lahko izberemo razširitev za parcele v bližini.

  • 10:53 - dejanska raba zemljišč za območje OPPN. Območja OPPN dobimo v King.Prostor med podatki iz prostorskih aktov. Za pripravo novih OPPN-jev ali med projektiranjem znotraj mej že sprejetih OPPN-jev potrebujemo podatke o parcelah in zemljiščih. Z dejansko rabo zemljišč lahko preverimo trenutno stanje parcelacije in stanje dejanske rabe zemljišč ter s podrobnim poročilom in nazornim prikazom opremimo svojo dokumentacijo.

Namestite novo verzijo King.Prostor in preizkusite Dejansko rabo na svojem območju obdelave.