King.Prostor

en klik do GURS, GJI, ARSO, GERK, ... v dwg

Izris GURS, GJI, ARSO, GERK in drugih podatkov v dwg risbi

Urejen in pregleden prikaz GJI, ARSO, GERK in drugih prostorskih podatkov. S King.Prostor se dviguje kvaliteta projekta ker izjemno enostavno uporabljamo podatke, do katerih smo prej dostopali le stežka.

Iz velike zbirke podatkov izriše le kar potrebujemo

King.Prostor na en klik uvozi podatke na izbrani lokaciji. Iz velike in nepregledne zbirke podatkov izriše le tisto kar je del projektnega območja.

GURS, GJI in ARSO v dwg

King.Prostor omogoča preko 250 slojev iz javnih evidenc prostorskih podatkov. Register prostorskih enot, gospodarska javna infrastruktura, kataster, narava, okolje, vode in poplave, potresi, vreme in podnebje, vse le na en klik.

Iskanje po lokaciji

Poiščemo občino, ulico, hišno številko ali katastrsko občino in parcelo in uvozimo podatke na izbrani lokaciji. King.Prostor uvozi samo del podatkov ki se nanaša na izbrano območje obdelave.

Izris stilizacijsko dodelan

King.Prostor ponuja stiliziran izris. GJI in ARSO prikaz podatkov vsebuje cad sloje, barve, tipe linij, bloke, šrafure, labele, vse že urejeno za lepe in pregledne .dwg risbe.

Atributivni podatki

King.Prostor ponuja tudi prikaz atributivnih podatkov. Atributivni podatki se prikazujejo, tako da je razviden pomen posamezne kolone ter da so razvidne vrednosti le teh.

King.Prostor omogoča iskanje in poročila po atributivnih podatkih.

Urejen seznam parcel

Za izbrani objekt, infrastrukturo ali območje King.Prostor z enim klikom pripravi poročilo o parcelah. Parcele sortira po katasterskih občinah, zapiše podatke o parcelah ter izračuna površine in dolžine s katerim naš poseg bremeni posamezno parcelo.

Uvoz shp: “drag and drop”

S King.Prostor sicer GJI in ARSO shp datotek ni treba več uvažat. Za druge vire podatkov pa le povlecite shp u dwg. King.Prostor bo izrisal shp datoteko in prikazal atributivne podatke. King.Prostor omogoča tudi shranjevanje spremembe v shp datoteko.

King.Prostor deluje kot nadgradnja AutoCAD, BricsCAD in ZWCAD programov.

King.Prostor podpira tudi AutoCAD vertikale: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Architecture...

Video King.Prostor 2018

Preizkusi

Prenos 30 dnevne brezplačne različice King.Prostor.