Blog v prostoru


Kako do poročila o parcelah za območje posega?

09.03.2018

V King.Prostor z ukazom ZKP dobimo urejen seznam parcel, preko katerih poteka izbrana polilinija. Seznam parcel, poleg katastrske občine in številke parcele, vsebuje tudi skupno površino parcele, dolžino, površino in obseg posega, dejansko in namensko rabo ter podatke o lastništvu.

Nadaljujte z branjem

Kataster stavb, Zemljiški kataster in Register nepremičnin

08.03.2018

Podatki iz katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava RS, so sedaj dostopni v King.Prostor. V .dwg se izrišejo parcele s podatki o dejanski in namenski rabi, lastnikih in deležem lastništva, stavbe s podatki o rabi...

Nadaljujte z branjem